Regnum 1936-1994

...

A Magyar Katolikus Történetírók Munkaközössége által egy évtizeden át megjelent, 7 kötetet megélt könyvsorozata a korábbi időszak jeles magyar történészei munkáinak színvonalához kívánta közelíteni a kor tudományos, katolikus elkötelezettségű történetírását.Az első kötet előszavában Szekfű Gyula indokolja a kiadvány szükségességét:„Ez a kötet egy munkaközösség első irodalmi bemutatkozása, azon munkaközösségé, melyet a legifjabb, az egyetemi tanulmányokat ép most befejezett nemzedék óhajtására és ösztönzésére alkottak a történettudománnyal foglalkozó katolikus egyháziak és világiak. Nekünk, idősebbeknek e munkaközösségben inkább csak tanácsadás és támogatás a szerepünk, miután célunk a fiatalság tudományos útjának megkönnyítése. … A szakkörök előtt nem ismeretlen, hogy a történettudományi munkásság, az irodalmi termelés keretei a háború óta meglehetősen összeszorultak. Az egyik, aktaközlő történeti folyóirat, a Történelmi Tár, utód hátrahagyása nélkül megszűnt, a másik, az 1867 óta fennálló Századok kénytelen volt évi terjedelmét felére leszállítani. A csökkent kiadási lehetőségekkel szemben áll a produkció megnövekedése, miután egyetemeink évről-évre több és több képzett fiatal historikust bocsátanak ki, akiknek tudományos munkáit az említett egyetlen folyóirat nem képes napvilágra hozni, vagy amit ki tudna adni, annak megjelentetésére is hosszú időig, évekig kellene a szerzőknek várakozniok. Ezeken a nehézségeken akarunk segíteni évenkint tervezett kötetünkkel, melyben a Görres-társaság Jahrbuchjának mintájára katolikus vonatkozású tanulmányokat adunk ki, a munkaközösség termékeit, melyeket többnyire már hosszabb ideig megbeszéltünk egymás közt, s amelyekért mint tudományos munkákért bízvást felelősséget vállalhatunk. … A munkaközösség megalakulásának elsősorban szellemi célja volt, melyet talán úgy körvonalazhatnánk, hogy a közösség tagjai felismerték a magyar katolikus történettudománynak szinte két évtized óta alig tagadható hanyatlását, s önképzésükkel, egymás közti érintkezéssel, vállvetett közös munkával ezt a hanyatlást akarják megszüntetni.”

Contents 2,882 pages