A Somogyvármegyei Régészeti s Történelmi Társulat évkönyve 1881-1881

...

"Azzal, hogy ezen első „Évkönyv“-ünket a nagyérdemű közönség kezeibe bocsátani bátorkodunk, csak annak akartunk mindenekelőtt kifejezést adni, hogy azon, a történelmi tudományok népszerűsítését s a közművelődés előmozdítását czélzó üdvös mozgalmaktól, melyek szeretett hazánkban a legújabb időkben sokfelé már oly szépet s üdvösét teremtettek, melyeknek a hazai tudományosság már is oly sokat köszönhet, megyénk sem maradt érintetlen, hanem itt is él azon szent lelkesedés, itt is meg van azon nemes törekvés, melynek tő vágya nem más, mint, ha egyébbel nem is, legalább pár igénytelen porszemmel emelni a hazai művelődés nagy munkáját." (Melhárd Gyula: A társulat rövid története)

Contents 74 pages