A Sopronmegyei Régészeti Társulat évkönyve 1886-1898

...

"Törekvésünk: nem hivalkodva tündökölni, nem egyesek egyéni érdekeit szolgálni; hanem a hazai régészet művelése iránt minél szélesb körű érdekeltséget ébreszteni. A megye tisztelt intelligentiáját tehát, mely oly rendkívüli érdeklődéssel viseltetik a régi kor emlékei iránt hazafiui üdvözlettel, és kiváló tisztelettel a pártolásra, megjelenésre felkérem."

(Bubics Zsigmond, apát, n.-váradi kanonok, országgyűlési képviselő, a m. n. Muzeum tiszt. főőre, 1886.)

Contents 198 pages