A Szepesmegyei Történelmi Társulat Évkönyve 1885-1914

...

"Társulatunknak céljai felől kellően tájékoztatják a szives olvasót az ezen füzetben közlött alapszabályaink. Nincs egyéb szándékunk annál, mit Wagner Károly, a Szepesség történetének hires búvára — kinek életrajzát közöljük — oly szépen fejezett ki „Analecta Scepusii“ című nagy műve I. részének előszavában: Nem volt más szándékom, mint elűzni a Szepesség történetét fedő homályt s a mennyire lehet, fényt deríteni arra. E mellett azt hittem, némi szolgálatot teszek Magyarország történetének; mert mindig úgy gondolkoztam, hogy annál teljesebbé és tökéletesebbé lesz az, minél teljesebb világításba helyeztetnek az egyes részek történetei."

(Az olvasóhoz, 1885)

Contents 2,330 pages