A Szolnok-Doboka Megyei Irodalmi-, Történelmi- és Etnographiai Társulat évkönyve 1900-1902

...

"A Szolnok-Dobokamegyei irodalmi-, történelmi- és ethnographiai társulat fejlődésének történetében eljutottunk az első évzáró határkőhöz, a honnan legjobb reményekkel eltelve bizalommal tekintünk az egyesület jövő fejlődése elé, de a hol kötelességszerüleg meg kell állapodnunk számot adni a lefolyt egyesületi év működéséről;"

(Titkári jelentés az 1899/900. egyleti évről)

Contents 246 pages