Open day. Log in for full access.

Log in Sign up

Természet 1868-1878

...

Népszerű természettudományi lap, a müvelt magyar közönség számára.
"Lapunk egyelőre csak minden hó 1-sején és 15-dikén fog a jelen alakban megjelenni, óhajtásunk legforróbbika fog azonban teljesülni, ha kellő pártolás mellett mielőbb heti lappá változtathatjuk. Egyúttal hazafias felszólítást intézünk a természettudományok összes barátaihoz, hogy közlésre szánt becses dolgozataik, s közhasznú jegyzeteik beküldése által a lap tartalmának élénkítésében közreműködni szíveskedjenek. A közlendő czikkek megválasztásában kizárólagosan a tudományos és gyakorlati fontosságú tartalom, s az egyszerű világos előadási modor leend zsinórmértékünk."
(Berecz Antal: Beköszöntő, 1868. 1. szám)

Contents 3,292 pages