Open day. Log in for full access.

Log in Sign up

Történetírás 1937-1939

...

"A „Történetírás“ célkitűzései sorában első helyen a magyar helytörténeti tanulmányok közlése, helytörténeti kiadványok kiadása áll. A helytörténetírás kétségtelenül az egészséges lokálpatriotizmus megnyilvánulása, de egyúttal kapocs is, amely egy-egy falut, várost vagy vidéket az országos fejlődés nagy egészébe illeszt. Mozaikszemekről van tehát szó, amelyek önmagukban is színesek, csillogók és amelyek nélkül egy nagy mester sem tud értelmes képet összerakni."

(Dr. Belitzky János: A "Történetírás", 1937. 1. szám)

Contents 1,398 pages