Open day. Log in for full access.

Log in Sign up

A Trencsénvármegyei Természettudományi Egylet évkönyve 1878-1908

...

"…felkérjük Trencsén megye természet barátait: egy „Természettudományi társulat“ létesítésére, melynek feladata leend népszerű felolvasások által a nagy közönség érdekét a természettudományok iránt felkelteni, egyszersmind saját buvárlatai folytán Trencsén megye természeti kincseit az országgal megismertetni."

(Felhívás, 1878.)

Contents 2,384 pages