A Magyar Korona országainak mezőgazdasági statisztikája, gazdacímtár

...

Szerkesztette és kiadta az Országos Magyar kir. Statisztikai Hivatal.
"Az 1895. évi VIII. törvényczikk alapján végrehajtott mezőgazdasági statisztikai összeírás eredményének öt kötetes sorozatát nyitja meg e magában is terjedelmes kötet. A magyar agrár-statisztika kiépítése, melyet hivatali elődeim oly nagy buzgalommal és szakavatottsággal indítottak meg, ezzel a tényleges megvalósulás stádiumába lépett. Gondoskodtam, hogy a megkezdett mű mielőbb befejezést nyerjen s a nagy feladatok megoldásánál, melyek mezőgazdaságunk fölvirágoztatása érdekében reánk várnak, részletes és megbízható adatok nyújtsanak tájékoztatást s jelöljék ki habozástól és tévedésektől menten intézkedéseink számára a helyes irányt." (Előszó, 1897.)

Contents 1,604 pages