Document access requires subscription

Log in Sign up

Magyar Bioetikai Szemle 1995-2022

...

A Magyar Bioetikai Társaság célja és feladata a bioetika és a határterületeihez tartozó diszciplínák tudományos igényű művelése, különös tekintettel a tudományos-technikai fejlődésnek az emberrel és környezetével kapcsolatos alapvető etikai kérdéseire. Különös figyelmet fordítunk az élet tiszteletére és védelmére, a helyes értelemben vett emberi jogok érvényesülésének elősegítésére, az orvosi etika problémáira, a társadalommal és a gazdasággal kapcsolatos erkölcsi kérdésekre, az emberi környezet és a természet megőrzésére. Mindezt a keresztény hagyomány szellemében tesszük, de figyelembe véve más eszmei irányzatok szempontjait is, végső soron az emberek közötti kölcsönös megbecsülésre alapozva.

Évente négy alkalommal megjelenő folyóiratunk, a Magyar Bioetikai Szemle elsősorban tudományos közleményeket tartalmaz, de emellett az imént említett témákkal összefüggő aktuális híreket, dokumentumokat és vitacikkeket is publikálunk. Szellemi hátterünket a fentieknek megfelelően a keresztény hagyomány képezi, de igyekszünk a sajátunktól eltérő véleményeknek is fórumot biztosítani, a magunk nézeteire is termékenyítőleg ható, végső soron észérvek alapján eldöntendő vitákat előmozdítva.

Contents 4,490 pages