Document access requires subscription

Log in Sign up

A Magyar Biológiai Kutatóintézet jelentése (Tihany) 1930-1944

...

A Magyar Biológiai Kutatóintézet jelentése c. sorozat 1928-1943 számolt be évről évre a nagyhírű tihanyi intézet tudományos tevékenységéről.„Kutatás szempontjából az intézet célja és feladata kettős és pedig: egyfelől a Balatonnak, mint életközegnek a vizsgálata, amivel kapcsolatos a Balatonban élő szervezetek biológiai tanulmányozása, — másfelől pedig a Balatontól függetlenül, — általános biológiai, physiológiai, biochemiai, stb. kutatások. Ezen kettős cél gyakorlati megvalósítása végett az intézet két osztályra: a balatoni biológiai és az általános biológiai osztályra különíttetett el. Ez az elkülönítés nem jelent azonban tudományos elkülönítést. Mindenik osztály igyekszik kutatásaiban a másikkal együtt működni, megosztás csak annyiban van, hogy míg a balatoni biológiai osztály munkakörében a morphológiai, hydrobiologiai problémákon, a növekedés és oekológia kérdéseinek tanulmányozásán van a hangsúly, addig az általános biológiai osztály az életjelenségek vizsgálatára és magyarázatára, physiologiai, fizikokémiai és biokémiai problémák megoldására törekszik.”Az állandó saját gárda mellett külső kutatók is nagy számban vették igénybe az Intézet nyújtotta kutatási lehetőségeit, rendszeresek voltak benne a tudományos előadások, rendezvények.

Contents 295 pages