Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 1989-2012

...

A Magyar Egyháztörténeti Vázlatok c. folyóirat a hazai és határon túli, illetve emigrációs magyar egyházak történetére vonatkozó tanulmányokat közöl. A folyóirat évente négy számban, két kötetben jelenik meg. A második Vatikáni Zsinat szellemében értett Egyház Magyarországon és egyéb magyar nyelvközösségben megélt hit történetével kapcsolatos tudományos tanulmányokat, forrásokat és módszertani kérdéseket közöl magyarul, angolul és más, a magyar történelemmel kapcsolatos nyelven.Kiadói a Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség (METEM, Pannonhalma-Budapest), a METEM International Society for Encyclopedia of Church History in Hungary (Toronto, Canada) és a História Ecclesiastica Hungarica Alapítvány (Szeged).„A magyar egyház története elválaszthatatlan a magyar nyelvközösség történetétől, amely egyúttal része az emberiség történetének. Éppen ezért kíván a METEM együttműködni a magyar történelem és más társadalomtudományok művelőivel, hogy velük karöltve kutassa a magyar szellemiséget, különösképpen a hit és a hittudomány világában.” – írta az alapító-főszerkesztő Horváth Tibor az első számhoz írott Lectori Salutem-ben.A METEM 1988-ban azzal a céllal jött létre, hogy egy, a magyar egyház ezeréves történetét átfogó és az egyház alapegységét, a plébániát figyelme középpontjába állító mű összeállítását hozza létre, és amely a Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia nevet kapta. Az Enciklopédiába az ezeréves múlt valamennyi parókiáját, legyen az a történeti Magyarországon, vagy Nyugat-Európában, az amerikai kontinensen vagy a világ más részén, felvenné.A METEM magyarországi létrejötte után Torontóban megalakult a METEM International, amely szervezet a mai napig eredményesen fogja össze a magyar emigráció egyháztörténeti kutatásait, kiváltképpen az amerikai kontinensen.Az időközben születő részeredmények publikálására évkönyv jelleggel létrejövő Magyar Egyháztörténeti Vázlatok ma már folyóiratként működik, amely jelenleg évente két kötetben, négy számban jelenik meg.A METEM és a Magyar Egyháztörténeti Vázlatok munkálkodása során a magyar egyháztörténeti kutatás újraindulhatott, és elmondható, hogy valóban vallási és felekezeti megkülönböztetés nélkül feladatának tekinti az ezerszáz éves magyar múlthoz kötődő egyháztörténet bármilyen témájának közlését, ideértve a történeti néprajz, illetve az egyháztörténettel kapcsolatos művészettörténeti témákat is. Évről-évre összegyűjti a tágan értelmezett egyháztörténettel kapcsolatban megjelent könyveket: életrajzok, művelődéstörténettel, művészettörténettel, néprajzzal, építészettörténettel, stb. kapcsolatos kiadványokat egyaránt ismertet.

Contents 11,518 pages