Document access requires subscription

Log in Sign up

Magyar Holnap 1976-1993

...

A Magyar Holnap - alcíme szerint a magyar emigráció központi lapja a magyar egység szolgálatában - 1976-ban jelent meg először New Yorkban. A Magyar Szabadságharcos /Nemzetőr/ Világszövetség Központi Vezetőségének jóváhagyásával készült, felelős szerkesztője a Világszövetség Ügyvezető Elnöke, főszerkesztője a Sajtó Bizottság Elnöke, Hóka Mihály volt. Az első lapszám beköszöntőjében így ír a lap ars poeticájáról:

„A Magyarok Istene nevében indítjuk útjára ezt a lapot: a Magyar Holnapot és első szavunkkal köszöntjük Olvasóinkat. Szeretnénk remélni, hogy olvasó táborunk lapról-lapra növekedni fog, mert csak az igazságot - a magyar igazságot akarjuk megírni. Más egyéb kezdeményezéseink meggyőztek bennünket arrói, hogy nem légvárakat építünk, amikor olvasó táborunk növekedésére számítunk, mert rádió adásaink hallgatósága is folyvást növekedett, amíg csak belénk nem fojtották a szót - éppen a magyar igazságok kinyilvánítása és nyílt hangoztatása miatt. Ezt ott megtehették velünk, mert csak albérlők voltunk a Balkán Echó Rádiótársaságnál, ahol a magyar nép ellenségei fölös számban voltak. De reméljük ezt nem ismételheti meg velünk senki a Magyar Holnappal, mert független orgánum vagyunk és addig szeretnénk jelentkezni a lappal, amíg olvasóink igénylik azt, remélve, hogy nem csak itt az emigrációban, hanem egyszer otthon is a felszabadulandó Magyarországon…

Lapunkkal missziót kívánunk betölteni - a magyar aszkéták és apostolok misszióját, akik csak a szent cél - Magyarország felszabadítása érdekében élnek és írnak, hogy minden magyar példát vehessen róluk az önzetlen nemzetszolgálat terén… Jól tudjuk, hogy vannak más jó lapok is az emigrációban, mégis azt kell mondanunk, hogy kevés olyan lap van, amely fenntartás nélkül meri képviselni a magyar nép életérdekeit. Mert, valljuk be: szinte minden magyar lapnál van egy vagy több tabu, amiről nem írni kötelező, mintha az a probléma nem is létezne. Ezt a TABU-RENDSZERT akarjuk lapunk megjelenésével megszűntetni. Mert mi igenis MINDEN problémáról írni fogunk, amely összefügg a magyar sorskérdésekkel. Már most megmondjuk, hogy nem leszünk tekintettel senkire és semmire, aki, vagy akik bűnöznek a magyar nép ellen… A teljes magyar igazság hangja kívánunk lenni - magyar lelkiismeret - akiket nem téríthet el senki a magyar jövő útjának kikövezésétől…

A Magyarok Istene minket úgy segéljen.”

Contents 1,120 pages