Document access requires subscription

Log in Sign up

Magyar Orvosi Archivum 1892-1942

...

„Szerkesztik: Bókai Árpád, Klug Nándor és Perlik Ottó budapesti egyetemi orvostanárok; csaknem minden jelentékenyebb orvosíró munkatársai közé tartozik. Megindult 1891. Kéthavonként jelenik meg egy-egy 5-7 íves füzet, mely főleg a budapesti és kolozsvári egyetemi intézetek laboratoriumi munkálatait közli. A magas szinvonalon tartott folyóiratot 3 éven át segélyezte Csáky Albin gr. minisztersége alatt a közoktatási minisztérium; jelenleg a m. tud. akadémia segélyezi annak fejében, hogy az ott felolvasott vagy bemutatott orvostudományi munkálatokat, melyek nem tagoktól valók, de elfogadtattak, közli. Eddig négy évfolyama jelent meg. egy évfolyam előfizetési ára 10 frt. Három éven át német-francia kiadása is jelent meg Bergmann wiesbadeni kiadónál; de a szerkesztők az anyagi áldozatokat nem győzvén, 1895. a német-francia kiadás megszünt.” (Pallas Nagylexikon)

Contents 25,893 pages