Document access requires subscription

Log in Sign up

A Magyar Pathologusok Társasága nagygyűlései 1932-1943

...

A Magyar Pathologusok Társasága Nagygyűlésének Munkálatai c. kiadványsorozat a Magyar Pathologusok Társasága megalakulásától, 1932-től 1943-g számolt be évről évre a kórboctan tudományterületének legfontosabb hazai munkáiról, amelyek a Társaság évente megrendezett gyűlésein előadás ill. bemutató formájában elhangzottak.

Contents 2,156 pages