Magyar Remekírók

A magyarországi könyvkiadás és könyvnyomtatás ötszázadik évfordulóján, 1973-ban indult a Szépirodalmi Könyvkiadó és egyben a magyarországi könyvkiadás egyik legnagyobb vállalkozása, a Magyar Remekírók több mint százkötetes sorozata. Illés Endre indította útjára a magyar klasszikus irodalom tárházát: „a magyar Pléiade-ot, bibliapapíron, ezer-másfélezer oldalas kötetekkel. Hogy mit mutathatunk fel önmagunknak és a világnak íróinkkal, irodalmunkkal – ennek kimondására törekszik a sorozat, olyan teljességgel, ami eddig teljesíthetetlen volt.”
A Diófát ültetni címen meghirdetett, csaknem húsz éven (1973–1991) keresztül folyamatosan megjelenő kötetek visszhangja igazolta, hogy a széles olvasóközönség, a tudósok, a diákok, a tanárok kíváncsisággal és szeretettel, elismeréssel és büszkeséggel fogadták évszázadok irodalmi örökségét. A sorozat tudományos, filológiai feladatra is vállalkozott, az ismert klasszikus alkotások mellett hiányosan közölt, lappangó vagy méltatlanul elfeledett művek gondozott kiadásával, könyvritkaságok újraközlésével szellemi közkincsünket ismét fölfedezte.
A Szépirodalmi Könyvkiadót fölszámolták, jogutódja nem maradt, és az azóta eltelt évtizedek új olvasásszokásokat hoztak, a digitális könyv kedvelt társa lett a nyomtatott könyvnek. Jogutód hiányában a Szépirodalmi Könyvkiadó szerkesztőségének, szellemi műhelyének minden kötetbe, sorozatba fektetett tudása és munkája elsüllyedt, a digitális felületek sehol sem kínálják a klasszikus magyar irodalom, a magyar történelem és a róluk szóló kutatómunkák ott készült köteteit az e-könyv egyre szélesedő olvasótáborának.
Ahogy egykor a Magyar Remekírók szerkesztőbizottságának egyik tagja, Sőtér István irodalomtörténész máig érvényes szavakkal megfogalmazta: „A Magyar Remekírók sorozatának birtoklása nemzeti kultúránk birtoklását jelenti – annak az örökségnek és hagyománynak birtoklását, melyre ma annyira rászorulunk, s melynek erőteljesen, felfrissülten kell jelen maradnia társadalmunk tudatában.”

A sorozat digitális változatát javasolta
Szalai Anna
a Szépirodalmi Könyvkiadóban a Magyar Remekírók sorozat főszerkesztője

Contents 73,244 pages