Open day. Log in for full access.

Log in Sign up

A Magyar Sebésztársaság munkálatai 1907-1942

...

A Magyar Sebésztársaság munkálatai kiadványsorozat az 1906-ban megalakult Magyar Sebésztársaság 1907 és 1942 között évente megtartott nagygyűléseinek anyagát tartalmazza: beszámolót a Társaság munkájáról, tagjairól, illetve az elhangzott előadásokat a sebészet minden témaköréből.

Contents 10,185 pages