Matrikula 2011-2022

A Matrikula a család- és helytörténetkutatók lapja. A Magyar Családtörténet-kutató Egyesület (MACSE) gondozásában megjelenő elektronikus folyóirat, amely elsősorban – de nem kizárólagosan – amatőr kutatóknak készül és számukra biztosít megjelenési lehetőséget, tagsági viszonytól függetlenül. Továbbá teret ad tudományos igényű publikációknak is. A szakmai cikkek mellett az egyesület életével kapcsolatos írásokat is közöl.
2011-ben, az egyesület hivatalos megalakulásának évében indult dr. Hatvany Béla Csaba kezdeményezésére, aki egyben a lap első főszerkesztője is lett (2017-ig látta el ezt a feladatot). A felelős kiadó az egyesület mindenkori elnöke.
A kiadvány fő tematikája a genealógia (származástan: családfa- ill. családtörténet-kutatás) és a vele szorosan összefüggő helytörténet-kutatás, de bármely más tudományág vagy segédtudomány kapcsolódó témáinak helyet ad (pl. genetika, biográfia (életrajz), heraldika (címertan), hadtörténelem, néprajz…
Az alapítók elhatározásának megfelelően szabadon és csakis díjmentesen terjeszthető. Szándékaink szerint évente négyszer jelenik meg.

Kiadó/Published by: Magyar Családtörténet-kutató Egyesület (MACSE)
1025 Budapest, Cseppkő utca 33.
Felelős kiadó/Responsible publisher: Ari Ilona elnök/chairman
Főszerkesztő/Editor in chief: Jóna Sándor
Kapcsolat/Kontakt: matrikula[kukac]macse.hu
ISSN 2063-0077 (online)

OSZK link: https://epa.oszk.hu/02100/02122

Contents 1,906 pages