Magyarország történeti helységnévtára

...

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által 1991 és 2002 között kiadott Magyarország történeti statisztikai helységnévtára című sorozat tizenkilenc megyei kötetben tette közzé a mai Magyarország területének településneveit, az egyes települések névváltozatait, népességszámát és nemzetiségi megoszlását, feltüntette továbbá a közigazgatási változásokat is.A Magyarország történeti helységnévtára című, a KSH Könyvtár kiadásában megjelenő kézikönyvsorozat fő célkitűzése, hogy a feldolgozott levéltári és könyvészeti források alapján a XVIII. század végi, XIX. század eleji állapotoknak megfelelően – a lehető legnagyobb teljességgel – írja le a történeti Magyarország helységeit, önálló névvel bíró pusztáit, továbbá egyéb külterületi lakotthelyeit, és közölje e települések fontosabb demográfiai, vallási, nemzetiségi és gazdasági jellemzőit. A sorozat szerkesztői 1987 óta huszonegy megye anyagát dolgozták fel.Kiadványunkat a társadalomtudományok kutatóinak, az egy-egy település vagy régió adatai iránt érdeklődőknek ajánljuk. Nemcsak a településtörténet művelői, hanem a történeti és településföldrajz, a történeti demográfia, a történeti statisztika, a kereskedelemtörténet, a birtoklástörténet, az igazgatás- és egyháztörténet, a nyelvészet és a néprajz különböző területeivel foglalkozók is választ kaphatnak kérdéseikre.

Contents 11,382 pages