Mulattató 1832-1833

...

A Mulattató szép literaturai gyűjtemény c. kiadvány 1832-1833-ban jelent meg Pesten, Harsányi Pál szerkesztésében. Összesen 12 száma látott napvilágot. Harsányi Pál ügyvéd volt, később országgyűlési képviselő, a képzőművészeti társulat elnöke. Költeményeket, útirajzokat, politikai cikkeket is írt, amelyek főként a Jelenkor, a Társalkodó, a Kossuth Hírlapja és a Magyar Évlapok hasábjain jelentek meg. A szerkesztésben megjelenő Mulattatóba több regényt és drámát is fordított franciából és németből. A kötetek színdarabokat (pl. Moliere Képzelt betegének egyik első magyar kiadását), kisregényeket, novellákat közöltek, de találunk bennük tréfás anekdotákat, meséket, és még találós kérdéseket is.

Contents 1,248 pages