MTA Műszerügyi Szolgálata közleményei - Műszerügyi és méréstechnikai közlemények 1964-2000

...

1964 és 2000 között évente általában két kötetben (összesen 66 kötetben) jelent meg a MTA Műszerügyi Szolgálata Közleményei ill. 1971-től (a 11. kötettől) a Magyar Tudományos Akadémia Műszerügyi és Méréstechnikai Szolgálatának Műszerügyi és Méréstechnikai Közleményei. 2000-ben az MTA MMSZ megszűnt, vele a Közlemények is abbamaradt.„A "MTA Műszerügyi Szolgálata Közleményei" tevékenységi körének megfelelően egyes rovataiban foglalkozni kiván: újonnan beérkezett érdekesebb műszereinek ismertetésével; a beérkezett kölcsönmüszereinek szaporulatával; mérési szolgáltatásaival; a kutatófilmezéssel kapcsolatos kérdésekkel; uj hazai műszerek ismertetésével; egyes külföldi műszerújdonságok bemutatásával; új mérési módszerekkel és metrológiai kérdésekkel. Fel szeretnénk használni továbbá információ szerzésre az esetleges beruházási igény megismerése érdekében. … A Közlemények célja a Szolgálat eredményeinek és munkásságának megismertetése elsősorban azért, hogy minél szélesebb körben váljanak köztudottá a lehetőségek, szolgáltatások, amelyekkel az MTA Műszerügyi és Méréstechnikai Szolgálata a hazai kutatás és fejlesztés rendelkezésére áll.”

Contents 5,176 pages