Művészet 1902-1918

...

A folyóirat az Országos Magyar Képzőművészeti Társulat támogatásával jelent meg. Szerzői a kor elismert kritikusai, művészei, művészeti írói (pl. Alexander Bernát, Malonyai Dezső, Rexa Dezső, Fülep Lajos, Bölöni György) voltak. Rendkívül gazdag illusztrációs anyag jellemezte: szövegközti képekkel, egész-oldalas színes és nem színes táblákkal, hasonmás- és eredeti grafikai (rézkarc, kőnyomat) mellékletekkel, a korszak szinte minden ismert művészének alkotásaival találkozunk lapjain. Fontos igényt elégített ki, jól szolgálta a jelentős létszámú, művészetek iránt érdeklődő nagyközönséget, a műgyűjtőket és az alkotó művészeket is.
A szerkesztő, Lyka Károly művészettörténész, művészeti író széles látókörű, világlátott ember volt, érdeklődése felölelte a képzőművészeten kívül a szépirodalmat, filozófiát, a társadalmi tudományokat, a zenét, s a szellemi élet több más ágazatát is. Biztos értékítélete segített eligazodni a különböző művészeti irányvonalak között, személye garancia volt az olvasók számára, hogy tiszta, világos szemlélettel tudják értékelni az egyetemes és magyar képzőművészet törekvéseit. Lyka írásaiban egyetemes értékrend szerint mért, tudta azt, melyek azok az alkotók, akik szakírói támogatást érdemeltek. Sokszor írt a beskatulyázást nehezen elviselő, egyéni látásmódú művészekről is. A folyóirat arra törekedett, hogy bemutassa a nemzetközi művészet alakuló vagy már kialakult modern törekvéseit. Mindezek mellett a folyóirat tartalmainak zömét a magyar művészetről írt gondolatok jelentették.
A korabeli sajtó így számolt be a szakfolyóirat mgjelenéséről:
„Díszesen kiállított folyóirat viseli e czímet, Lyka Károly az ismert művészeti író szerkeszti, s az Országos Képzőművészeti Társulat támogatásával kiadja Singer és Wolfner könyvkereskedése. A Képzőművészeti Társulat tagjai évdíjaik fejében kapják a folyóiratot, melyből évenként hat füzet jelenik meg 8-10 ívnyi terjedelemben. A folyóirat a magyar művészetet kívánja szolgálni, s bemutatja festőink, szobrászaink, építészeink műveit; közleményeket, képeket ad művészeink műterméből, vázlatkönyveiből. A czikkeket Lyka Károly, Diner-Dénes József, Vajda Ernő, Landor Tivadar, Gerő Ödön és Divald Kornél írták.” (Vasárnapi Ujság 1902. 8. sz.)

Contents 7,087 pages