Nagyszebeni Reggeli Ujság 1919-1919

OSZK link

Contents 100 pages