Nappali ház - művészeti és irodalmi szemle 1989-1999

...

A Nappali ház negyedéves művészeti és irodalmi szemle 1989 és 1999 között jelent meg Budapesten. Alapító szerkesztői: Hévizi Ottó, Károlyi Csaba, Kurdi Imre, Orsós László Jakab és Szijj Ferenc. A lapot Czeizel Balázs és Eperjesi Ágnes tervezte. Az évek során szerkesztették Babarczy Eszter (1991-1994), Beck András (1998-1999), Eperjesi Ágnes (1989-1992), Hévizi Ottó (1989-1990), Hübner Teodóra (1993-1999), Károlyi Csaba (1989-1999), Keszthelyi András (1990-1991), Kurdi Imre (1989-1990), Orsós László Jakab (1989-1999), Sebők Zoltán (1999), Szijj Ferenc (1989-1996) és Szőke Annamária (1998-1999). A lapnak 40 száma jelent meg (ebből három duplaszám és egy német-angol nyelvű válogatás), benne időnkénti tematikus blokkokkal. Szinte az összes jelentős kortárs irodalmárunk publikált a lapjain önálló írásokat, ismertetéseket, bírálatokat. Az 1993-tól jelentkező rendszeres Karl Kraus rovatban rövid, szúrós vitacikkeket, glosszákat, jegyzeteket is közre adott. Az egyes számok írásai gazdag képzőművészeti anyaggal, képpel, fotóval, rajzzal, illusztrációval, minden egyes lapszám egyéni borítóval jelent meg.„Jó volna, ha lenne egy újság. Egy folyóirat, amely szép lenne, kézbe kívánkozó, amellyel el lehetne időzni, amit nézni, sőt nézegetni is lehetne. Egy nyugalmasan megmutatkozó tárgy. Betűk formája, szövegek törése, kép következne először, aztán olvasás, elutasítható és elfogadható mondatok egymásutánja. Jó volna, ha a nézhető és az olvasható gondolat ugyanarról a területről érkezne. Onnan, ahol mindig világos, mit miért gondoltak. Ott a gondolat soha nem jelent sem többet, sem kevesebbet, mint kigondolóját. Ott a gondolat lehet tétova és erőteljes, feledékeny és precíz, de semmiképpen nem személytelen. Mert abban a majdani lapban minden a gondolkodó saját útjáról szólna, írások és képek egyaránt. Kedves olvasóink és nézőink, öröm lenne számunkra, ha ez a lap a Nappali ház lehetne.” – írták a szerkesztők az első szám elé. Több, mint másfél évtized távlatából ma is bízvást állíthatjuk: a lap jól teljesítette a maga elé kitűzött célt, a más forrásból beszerezhetetlen, elérhetetlen folyóirat lapozgatása ma is egyedülálló kulturális, esztétikai élményt nyújt.

Contents 4,818 pages

1980-1989 1990-1999

1980-1989 1990-1999