Document access requires subscription

Log in Sign up

Pszichológiai tanulmányok 1958-1986

...

A 15. kötet előszavában, 1979-ben a kötet szerkesztője, Hunyady György ír a Pszichológiai tanulmányok kiadványsorozat történetéről:„A Pszichológiai Tanulmányok sorozata immár két évtizedes múltra tekint vissza. Lénárd Ferenc, aki a pszichológiai publikációk ügyét oly tevékenyen és kezdeményezően képviselte, indította el és alakította ki ezt az akadémiai kiadványsorozatot. A pszichológiai kutatások újrakezdésének időszakában, az 50-es évek végén, a 60-as évek elején a Tanulmányok kötetei fogták egybe és testesítették meg a továbbélő és újraéledő hazai kutatások első eredményeit. A később kiadott, tematikus egységként kezelt kötetek nemegyszer a szakmai közélet megelevenedő fórumának, a Társaság nagygyűléseinek változatos anyagát ölelték fel. Tehát fontos — méltán mondhatjuk, tudománytörténeti — szerepe volt a Pszichológiai Tanulmányoknak, s ez mércét állít a következő kötetek elé is.”

Contents 10,718 pages