Városi Közlöny - Temesvár 1898-1917

...

Havonta megjelenő hivatalos folyóirat.
"Egyébként az első évfolyamban követett rendszer czélirányosnak bizonyulván, az ezentúl is fenn fog tartani, vagyis minden füzetben az előző havi közgyűlés határozatai, a magánépitkezésekre kiadott engedélyek és az adópénztári bevételek kimutatásai tétetnek közzé, azonkivül időközönkint nevezetesebb közügyekről, a város anyagi és szellemi fejlődéséről és említésre méltó egyéb közviszonyokról tárgyilagos kimerítő ismertetések közöltéinek, úgy hogy a „Városi Közlöny“ idővel a városnak hü monográfiája lesz." (Előszó, 1898. 1. szám)

Contents 7,872 pages