Természetvédelmi Közlemények 1991-2008

...

Az 1991 és 2008 között megjelent, 14 kötetes Természetvédelmi Közlemények c. kiadványsorozat a Magyar Biológiai Társaság környezet- és természetvédelmi szakosztályának közleményeit tartalmazza. A szerkesztő bizottság az első kötet beköszöntőjében így határozza meg a profilját:„Ismét egy újabb folyóirattal bővült a Magyar Biológiai Társaság kiadványainak sora. A Társaság keretében 1991-ben megalakult Környezet- és Természetvédelmi Szakosztály jelen számmal indítja évkönyvét TERMÉSZETVÉDELMI KÖZLEMÉNYEK címmel.Kiadványunk elsősorban a leíró jellegű, gyakorlati ismereteken alapuló, természetvédelemhez kapcsolódó botanikai, zoológiái tárgyú cikkekre, tanulmányokra számít, nem zárva ki adott esetben természetesen az elméleti jellegű írásokat sem.Célunk, hogy lehetőség szerint közöljük a természetvédelemmel kapcsolatban született legújabb hazai kutatási eredményeket, a bevezetett új kezelési eljárásokat, felhívjuk a figyelmet az e munkák során jelentkező újabb megoldandó kérdésekre. Szeretnénk ezeken túlmenően olyan módszertani munkákat is közölni, melyek hozzásegítenek egy több szempontból kielégítő természetvédelmi értékrendszer megteremtéséhez. Mivel meglehetősen kevés a védett területek élővilágának összetételét és változásait bemutató hazai publikáció, kevés a védett fajok populáció-változásait elemző tanulmány, helyt kívánunk biztosítani ezeknek is. Természetesen szívesen közöljük azokat a munkákat is, melyek ritka, védett vagy veszélyeztetett növény- és állatfajok újabban ismertté vált élőhelyeiről tájékoztatnak. Mivel vállalkozni szeretnénk a problémák feltárására, ismertté tételére, nem kívánunk elzárkózni a vitaindító írások közlésétől sem. Ami a most kézbevett új folyóirat első számát illeti, az olvasóknak feltűnhet a tematikus változatosság, melyet a továbbiakban is meg kívánunk őrizni, illetve esetenként bővíteni is szeretnénk. Amennyiben megfelelő számú kézirat áll rendelkezésünkre, úgy a zoológiái, botanikai, hidrobiológiái tárgyú cikkek megfelelő arányát igyekszünk fenntartani egy-egy szám keretén belül.Bízva abban, hogy jelen számunk megnyeri tagtársaink tetszését, a fenti témakörökben várjuk cikkeiket, tanulmányaikat, melyekkel évkönyvünk színvonalának emelése mellett hozzájárulnak a Természetvédelmi Kultúra hazai terjesztéséhez.”

Contents 3,022 pages