Document access requires subscription

Log in Sign up

Thalassa 1990-2010

...

THALASSA görögül tengert jelent. Angol és francia nyelven ez a címe Ferenczi Sándor egyik nevezetes írásának, a Katasztrófák a nemi működés fejlődésében című könyvének. A folyóirat címével Ferenczi klasszikus művére, s egyben az őstenger, a forrás, az anyaméh, a kezdet szimbolikájára kíván utalni.A Ferenczi Sándor Egyesület, ill. Erős Ferenc főszerkesztő által 1989-ben alapított, 1990 és 2010 között folyamatosan megjelenő Thalassa a huszadik század elejének ahhoz a hagyományához nyúl vissza, amelyben a pszichoanalízis a korabeli kultúrával, irodalommal, társadalomtudománnyal szoros összhangban hatott és fejlődött. A Thalassa ezt a hagyományt igyekezett feleleveníteni.A Thalassa az egyetlen magyar pszichoanalitikus folyóirat, amely azonban sokrétű szellemi igényt elégít ki.A Thalassa arra törekedett, hogy hírt adjon a pszichoanalízis történelmi múltjáról és jelen állapotáról, a szakterület hazai és külföldi tendenciáiról.A Thalassa interdiszciplináris folyóirat. Szerkesztői, akik maguk is különféle szakterületeket képviselnek, egyszersmind arra vállalkoztak, hogy a Thalassa a pszichoanalízis és a humán-, illetve társadalomtudományok kapcsolódási pontjait is bemutassa. A Thalassa független, nyitott, sokszínűséget tükröző folyóirat, amely nem tartozik egyetlen iskolához vagy irányzathoz sem.Szellemének, koncepciójának, szerkesztési elveinek folytatója ma az IMÁGÓ Budapest c. folyóirat.

Contents 7,798 pages

1990-1999 2000-2009 2010-2019

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

1990-1999 2000-2009 2010-2019