Theologiai Szemle 1925-2017

...

A Theologiai Szemle

mind a mai napig az egyetlen ökumenikus nyitottságú teológiai szakfolyóirat, amelyet 1925-ben alapított a Debreceni Tisza István Egyetem teológiai professzora, az egyetem rektora Csikesz Sándor. Azonban már az alapítás évében bekapcsolódtak a munkába a Soproni Evangélikus Teológia Fakultás professzorai.
A lap alapításának nem titkolt célja volt, hogy a trianoni és a konfesszionális határokon átívelve egy széles ölelésű, a segédtudományoknak is helyt adó fórumot nyújtson teológiai diskurzus számára a Kárpát-medencében. Természetesen a lap szerkesztését és kiadását a háborús megpróbáltatások nehezítették, majd pedig 1948-ban a kommunista diktatúra meg is szüntette. 1957-ben indult újra, a református egyház gondozásában majd pedig az ökumenikus Tanács lett a lap gazdája mind a mai napig.

E tudományos szakfolyóirat primer módon nyújt publikálási lehetőséget a teológiai tanulmányok, ökumenikus események és könyvismertetések számára. A Kitekintés rovat a teológusokon, lelkészeken túl a hit igazságai iránt (is) érdeklődő értelmiséget kívánja megszólítani.

Úgy gondoljuk, hogy a post modern világunkban különösen is helye van egy olyan tudományos igényű, de ugyanakkor spirituális nyitottságú eszmélődésnek fórumot adó periódikának, amely előítélet mentesen, ugyanakkor intellektuális felelősséggel osztja meg a kortársgondolkodók kutatásainak eredményeit, ideértve az ifjú tudósok szárnypróbálgatásait.

Dr. Bóna Zoltán
főszerkesztő

Contents 28,315 pages