Document access requires subscription

Log in Sign up

Történeti Lapok 1874-1983

...

Hetente jelent meg Kolozsváron, K. Papp Miklós szerkesztette.
"A „TÖRTÉNETI LAPOK“ első száma némileg tájékozhatja már a közönséget azon irányról, melyet követni fogok, azt hiszem, hogy helyes utat választottam arra, hogy történetirodalmunknak minél több barátot szerezzek s bebizonyítsam, hogy e tér nem meddő azok részére sem, kik a szép és tanuságos mellett az érdekest is keresik." (Az olvasóhoz, 1874. 1. szám)

Contents 2,398 pages