Document access requires subscription

Log in Sign up

Történeti szemle 1912-1930

...

A Történeti Szemle a Magyar Tudományos Akadémia megbízásából 1912-1922 között Angyal Dávid, 1926-1930 között pedig Áldásy Antal szerkesztésében jelent meg hasonló gyakorisággal és tematikával.
Rovatai: Értekezések; Kisebb közlemények; Irodalom; Folyóiratok és könyvek (Elmélet; Ókor; Középkor; Újkor; Legújabb kor; Magyar történet idegennyelvű folyóiratokban; Könyvek jegyzéke); Különfélék; A magyar történettudomány halottai; Idegennyelvű kivonat.

Contents 5,630 pages