Open day. Log in for full access.

Log in Sign up

Ügyvédek Lapja 1885-1920

...

Az Ügyvédek Lapja - Jogi és ügyvédtársadalmi folyóirat, a Budapesti Ügyvédi Kör hivatalos lapja 1884 és 1933 között jelent meg Budapesten, a legtöbb időszakban hetente egyszer. Az ügyvédszakmai, érdekképviseleti hetilap megjelenése 1919. március 16. és 1919. szeptember 30. között átmenetileg szünetelt. A szakfolyóiratot Wolf Vilmos alapította, aki 1920-ig szerkesztette is a lapot. Hiánypótlóként indult, hiszen kimondottan az ügyvédi kart érintő kérdésekkel foglalkozó folyóirat nem volt a korabeli jogi kiadványok palettáján. Elsősorban az ügyvédi kar, az ügyvédi hivatás kérdéseivel, a magyar jogszolgáltatást érintő problémákkal kívánt foglalkozni. Feladatának tekintette a kodifikációs törekvések nyomon követését, a szakirodalmi tevékenység figyelemmel kísérését és különös figyelmet fordítottak a joggyakorlatra, elsősorban a bírói joggyakorlatra. A magyar ügyvédi kar közérdekeinek megóvása és biztosítása volt a céljuk, aminek a feltétele a jogintézmények korszerű reformja. Publicisztikai eszközökkel ehhez a munkához kívánt segítséget nyújtani a szerkesztőség. /Digitalizált Törvényhozási Tudástár/

Contents 17,566 pages