Az Üstökös 1858-1906

...

Az Üstökös az első magyar humoros időszaki lap volt, amely 1858. augusztus 21-én indult meg Pesten.
A Nagy Tükör és Kakas Márton Albuma című folyóiratokból keletkezett. Szerkesztője és kiadótulajdonosa Jókai Mór volt, nyomtatta Landerer és Heckenast nyomdája. A cikkeket Jankó János zsánerrajzai élénkítették. 1863. április 25-étől Dienes Lajos vette át a szerkesztést, Jókai pedig mint tulajdonos a lap fő munkatársa maradt. 1865. augusztus 15-étől ismét Jókai szerkesztette a lapot. Az 1000. szám 1877. október 14-én, a 2000. szám 1896. január 10-én jelent meg. 1880. január 11-étől Szabó Endre volt a szerkesztője, 1882. január 1-jétől egyszersmind kiadótulajdonosa a lapnak. 1863. július 4-től Emich Gusztávnál, majd az Athenaeumban nyomtatták. A századforduló táján a Pallas Részvénytársaság nyomdájában jelent meg.

Contents 24,349 pages