VÁRhely 1995-2009

VÁRhely – kulturális, művészeti, irodalmi, kritikai folyóirat
A helyi kultúra, művészeti élet periodikája, egyben irodalmi és kritikai lapja volt. 1995 őszén indult, negyedévenként jelent meg, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata és kezdetben néhány évig az NKA támogatásával. Főszerkesztője 1996-ig Bugyi Sándor, 1997-től a korábbi főszerkesztő-helyettes Sass László volt. A szerkesztőség tagjai: Böröndi Lajos, Kovács-Gombos Gábor, Kerék Imre, Sarkady Sándor, Szála Erzsébet, Vargha Zsuzsa, munkatársak: Bircher Erzsébet, Martos Gábor Kovács József László. A folyóiratot az EDUTECH Kiadó adta ki, a nyomdai munkákat a soproni Szociális Foglalkoztató (későbbi Foreno Kft.) végezte; a lapot Gerencsér Tamás tervezte.
ISSN száma: 1219-3046
Első számában a szerkesztők a céljaikról így írtak: „Negyedévi megjelenéssel szeretnénk fóruma lenni Sopron szellemi, kulturális, művészeti életének, ablakkal a városfalakon vagy akár az országhatáron túlra”.
Megjelenés:
1995. aug. I. évf. 1-2.sz.
1996.1-4. sz.
1997. 1-2.; 3.; 4. sz.
1998. 1.; 2.; 3-4. sz.
1999. 1.; 2.; 3.; 4. sz.
2000 1.; 2.; 3.; 4. sz.
2001. 1.; 2.; 3-4. sz.
2002.1-2.; 3.; 4. sz.
2003.1.; 2.; 3.; 4. sz.
2004. 1.; 2.; 3-4. sz.
2005. 1-2.; 3.; 4. sz.
2006. 1.; 2.; 3-4. sz.
2007. 1-2.; 3-4. sz.
2008-ban nem jelent meg.
2009. I-II.; III-IV.; V-VI.; VII-VIII. sz.
2010: a lap megszűnt.

Contents 6,524 pages