Városok Lapja 1906-1948

...

Közigazgatási, köz- és városrendészeti, közegészségügyi szaklap, a hazai városok és azok tisztviselői érdekeinek hivatalos közlönye.
"Régen érzett hiányt kívánt pótolni a hazai városok egyesületének előmunkálataiban fáradozó lelkes bizottság, midőn méltányolva a sajtónak a közélet irányításában kifejtett nagyrabecsült tevékenységét, olyan orgánum megindítását vette tervbe, mely a hazai városok érdekeinek méltó képviselője, támogatója, gondos őre és lelkes szószólója lesz." (1906. 1. szám)

Contents 14,616 pages