Veselia 1907-1944

Veselia / [Luigi Cazzavillan]. - [17 nov. 1891 - 10 nov. 1916; 20 dec. 1918-1945]. – Bucureşti : [s.n.], [1891-1916,1918-1945] (Tip. "Universul"). - 31 cm. - Apare săptămânal. - Începând cu 18 oct. 1892, subtitlul: "ziar umoristic". În perioada 20 mart. 1914 - 10 nov. 1916, are subtitlul "revistă umoristică", iar din 20 dec. 1918 revine la subtitlul "ziar umoristic". - Din 1907, An.14, nr.1 apare sub îngrijirea lui C. Constantinescu (Cosco) . - Îşi schimbă formatul pe parcursul apariţiei (33 cm, 40 cm, 42 cm, 48 cm). - Fiecare număr este bogat ilustrat (ilustraţii alb-negru şi color) de graficieni foarte cunoscuţi ai perioadei precum: Guillaume, Rene Gilly, C. Cosco, Petrescu Găină.

Contents 11,068 pages