Open day. Log in for full access.

Log in Sign up

Zenevilág 1900-1903

...

A Zenevilág 1900 és 1903 között megjelent színházi, zeneművészeti és zeneirodalmi hetilap volt, kéthetenkénti megjelenéssel. A Hackl N. Lajos és Kacsóh Pongrác nevével fémjelzett kiadvány munkatársainak sorában olyan jeles személyiségeket találunk, mint ponori Thewrewk Emil, Kereszty István, Weber Károly, Hefty Frigyes, Bán Aladár, Ságody Ottmár. „…elfogulatlan, nyugodt őszinteséggel dicsérjük a jót, a nemeset, ostorozzuk a selejtest és haszontalant, mindenekfelett pedig küzdünk mindenért, a mi nemzeti zeneművészetünknek javára válhatik. Tesszük pedig ezt a tárgyilagos kritika győzhetetlen fegyvereivel, menten minden kicsinyes magánérdektől, személyes rokon- vagy ellenszenvtől. Behatóan foglalkozunk három legjelentősebb zenei műintézetünkkel, a m. kir. operával, a kir. orsz. zeneakadémiával és a nemzeti zenedével. Folytonos érdeklődéssel kisérjük az általános zenei műveltség terjedése szempontjából oly fontos dalegyleteket, úgy a fővárosiakat, mint a vidékieket. Nem tévesztjük szem elől a vidék főbb zenei góczpontjait sem, így Kolozsvárt, hol Farkas Ödön, Miskolczot, hol Lányi Ernő és Recht Sándor, Kecskemétet, hol Szent-Gály Gyula, Szegedet, hol Szögedi Endre, Szabadkát, hol Gaál Ferencz állanak a művészet harczosainak élén. Foglalkozni fogunk az ének- és zene-oktatás ügyével, főleg pedig a folyton fontosabb jelleget öltő középiskolai zenetanítás kérdésével.”

Contents 1,128 pages