Open day. Log in for full access.

Log in Sign up

Zenetudományi Dolgozatok 1979-2016

...

A Zenetudományi dolgozatok a Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézetének (a mai szervezeti formában a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézete) évkönyve. Jellemzően az intézet munkatársainak kisebb tanulmányait közli, valamint minden évben a magyar zenetudomány előző évi bibliográfiáját, amelyet a ZTI könyvtárának munkatársai szerkesztenek.
Eddigi szerkesztői: Berlász Melinda, Domokos Mária (1978-1987), Felföldi László, Lázár Katalin (1988-1991), Gupcsó Ágnes (1992-1999), Sz. Farkas Márta (2000-2002, 2004-2007), Richter Pál, Rudasné Bajcsay Márta (2003), Kiss Gábor (2008-2009).

Contents 10,996 pages