Open day. Log in for full access.

Log in Sign up

Search returned 92 of 4,735 titles. (Show all)

2111 Szada 2003-2016
Adalékok Zemplénvármegye történetéhez 1895-1926
Adressbuch der k. freien Stadt Hermannstadt Books
Agglomeráció 2004-2006
Áldásy Antal: A Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárának címjegyzéke II. Címereslevelek 1200-1909 Books
Általános családtörténet Books
Archontológia, heraldika, numizmatika, diplomatika Books
Az Athenaeum magyar közigazgatási kalendáriuma Books
A Bács-Bodrog Megyei Történelmi Társulat Évkönyve 1885-1917
A Békésvármegyei Régészeti és Mivelődéstörténelmi Társulat Évkönyve 1874-1892
A Biharvármegyei és Nagyváradi Régészeti és Történelmi Egylet Évkönyve 1875-1903
Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai Books
Budapesti Telefonkönyvek Books
Buza Péter könyvei Books
Címtárak, telefonkönyvek Books
Családtörténeti Értesítő 1899-1901
A Csanádmegyei Régészeti és Történelmi Társulat évkönyve 1899-1902
Csömöri Hírmondó 2003-2007
A Délmagyarországi Történelmi és Régészeti Társulat Közlönye 1875-1917
Dunakanyar 1966-1993
Dunántúli református jegyzőkönyvek, névtárak Books
A Dunántúl településtörténete Books
Egyedi könyvek - helytörténet Books
Egyes családok története Books
Egyházi névtárak Books
Első világháború - Veszteséglisták Books
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem almanachjai, évkönyvei, értesítői Books
Erdővidéki Lapok 2000-2009
Ese Híradó 2003-2011
A Fejérvármegyei és Székesfejérvár Városi Történelmi s Régészeti Egylet Évkönyve 1893-1893
Félegyházi Hírek - Félegyházi Közlöny 1988-2010
A Felsőmagyarországi Múzeum-Egylet évkönyve 1872-1892
Fényes Elek: Magyarország leirása Books
Fővárosi Évkönyv Books
Genealógiai Füzetek 1903-1914
Gödöllő és Vidéke Történelmi és Régészeti Múzeum-Egyletének jelentése 1877-1877
Gödöllői Dombvidék 2010-2013
A Gödöllői Premontrei Öregdiákok Egyesületének Körlevele 1994-2016
Gödöllői Universitas 1998-1999
Heti Budapest 1989-1991
Hübner János helynévlexikona
Kartali Kisbíró 1990-1993
Kecskemét név- és címtára Books
Kempelen Béla: Magyar nemes családok Books
Kisbíró - Vácszentlászló 2003-2006
A Komárom-Vármegyei és Városi Muzeum-Egyesület értesítője 1887-1909
Közlemények Szepes vármegye múltjából 1909-1918
A magyar állatorvosok név- és címjegyzéke Books
Magyar Családtörténeti Szemle 1935-1944
Magyar életrajzi lexikon
  • 1
  • 2

KBART: Books, Journals