Document access requires subscription

Log in Sign up

Search returned 133 of 5,028 titles. (Show all)

Akadémiai Almanach 1861-2012
Akadémiai Közlöny - Akadémiai Értesítő 1952-2004
Állami zárszámadás 1868-1955
Állatorvosi Kamarai Hírek 1990-2005
Az Aradi Kereskedelmi és Iparkamara jelentése Books
Baranya Vármegye Hivatalos Lapja 1898-1950
Begyűjtési Értesítő 1953-1956
Békés Megye Képviselő-testületének Közlönye 1961-2011
Békésvármegye Hivatalos Lapja 1898-1949
Belügyi Közlöny 1896-2009
Bereg 1876-1910
Bereg 1876-1910
Bér és norma 1952-1956
Biharvármegye Hivatalos Lapja 1903-1949
Borsod - Miskolci Értesítő 1867-1903
Borsod vármegye hivatalos lapja 1897-1950
A Brassói Kereskedelmi és Iparkamara jelentése Books
Budapesti cím- és lakjegyzék 1881-1928
Budapesti Hírlap, Budapesti Közlöny 1853-1944
A Budapesti Korcsolyázó-Egylet Évi Jelentése Books
Budapesti Labdarúgó Szövetség hivatalos közlönye 1928-2019
A Budapesti Torna Club Évkönyve Books
Buletinul Muncii 1924-1943
Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România 1968-1989
Csanád- Arad- Torontál Vármegye Hivatalos Lapja 1937-1938
Csongrádvármegye hivatalos lapja 1917-1943
Dunántúli Tanítók Lapja 1925-1940
Egri Egyházmegyei Közlöny 1871-1921
Egyetemi Lapok 1898-1919
Esztergom és Vidéke 1879-2007
Famunkás 1945-1974
Fejér vármegye hivatalos lapja - Fejér megyei közlöny 1905-2007
Félegyházi Élet 1946-1946
Földmívelési Értesítő 1890-1943
Fővárosi Évkönyv Books
Fővárosi Közlöny 1890-2005
Galopp-versenynaptár 1955-1989
Gazdák Lapja 1902-1910
Gazeta de Iassi 1894-1898
Gépészek Országos Szövetsége - Hivatalos Lap 1924-1939
Hajduvármegye Hivatalos Lapja 1904-1948
Heves Megye Tanácsának Közlönye 1957-1989
Heves Vármegye Hivatalos Lapja 1875-1950
Hivatalos Közlöny 1893-1944
Honvédségi Közlöny 1874-1948
Igazságügyi Javaslatok Tára 1901-1910
Igazságügyi közlöny 1892-1948
Jogi Hirlap 1927-1943
Kárpátaljai Közlöny 1939-1944
Kelet 1878-1950

KBART: Books, Journals