Search returned 168 of 4,531 titles. (Show all)

Adressbuch der k. freien Stadt Hermannstadt Books
Alföldi Ujság naptára Books
Állategészségügyi Évkönyv Books
Az Állatgyógyászati Oltóanyagellenőrző Intézet évkönyve Books
Amicul Poporului Books
Analele Universităţii Bucureşti Chimie Books
Analele Universităţii Bucureşti Fizică Books
Analele Universităţii Bucureşti Geologie-Geografie Books
Analele Universităţii Bucureşti Matematică 1962-1983
Analele Universităţii Bucureşti Seria Ştiinţelor Naturii 1956-1957
Anuarul Sportiv Books
Ararát Magyar Zsidó Évkönyv Books
Az Athenaeum magyar közigazgatási kalendáriuma Books
Az Athenaeum nagy képes naptára Books
A Bács-Bodrog Megyei Történelmi Társulat Évkönyve 1885-1917
A Biharvármegyei és Nagyváradi Régészeti és Történelmi Egylet Évkönyve 1875-1903
Borsodi történelmi évkönyv Books
Budapest Evezős Club Jelentése Books
Budapesti Egyetemi Turista Egyesület Évkönyve Books
A Budapesti Torna Club Évkönyve Books
Buletinul Ştiinţific și Tehnic al Institului Politehnic Timișoara Books
Buletinul Universităţii din Braşov 1966-1987
Calendarul Cooperatorului Român Books
Calendarul Credinţa Books
Calendarul Dacia Traiană Books
Calendarul Familiei Books
Calendarul Gazeta Sibiului Books
Calendarul Lumina Satelor Books
Calendarul Nostru - Calendarul Românesc Books
Calendarul Ostaşului Român Books
Calendarul Săteanului Books
Calendarul Ziarului Sibiul Books
Călindarul Bunului Econom Books
Călindarul Poporului Books
Călindarul Poporului - Calendarul Poporului Român Books
A Ceglédi Turini Százas Küldöttség Múzeumbaráti Kör évkönyve Books
Christlicher Hausfreund Kalender Books
Címtárak, telefonkönyvek Books
A Csanádmegyei Régészeti és Történelmi Társulat évkönyve 1899-1902
A Csongrádmegyei Történelmi és Régészeti Társulat Évkönyve 1899-1899
Délamerikai Magyar Hírlap Évkönyve Books
Deutscher Kalender Books
Deutscher Volkskalender Books
Élet és Tudomány Kalendáriuma Books
Életjel Évkönyv Books
Élet könyve Books
Az élet utmutatója
Előre naptár Books
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem almanachjai, évkönyvei, értesítői Books
Érdekes kalendárium Books
Erdélyi gazda naptára Books
Erdélyi Munkásnaptár Books
Az Est hármaskönyve 1923-1939
Az Esti Kurir naptára Books
Évkönyv - Magyar Izraeliták Országos Képviselete, Országos Rabbiképző Intézet Books
A Fejérvármegyei és Székesfejérvár Városi Történelmi s Régészeti Egylet Évkönyve 1893-1893
A Felsőmagyarországi Múzeum-Egylet évkönyve 1872-1892
Fővárosi Évkönyv Books
Függetlenség évkönyve Books
Füles évkönyve Books
Gamma-élet évkönyve Books
Grafikus művezetők évkönyve Books
Hangya Naptár Books
Hargita Kalendárium Books
A Hirlap naptára Books
A Hunyadmegyei Történelmi és Régészeti Társulat Évkönyve 1880-1912
Az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat Évkönyve Books
Jahrbuch des Siebenbürgischen Karpathenvereins Books
Jász-Kun Kalendárium - Évkönyv Books
Jászsági Évkönyv Books
A Jövő naptára Books
Kalendarien Books
Kalendariu Rumanesc Books
Kalender der „Frohen Botschaft” Books
Kalender des Siebenbürger Volksfreundes Books
A Kecskeméti Katona József Kör évkönyve Books
Kecskeméti kis képes naptár Books
Kecskeméti Közlöny évkönyve/naptára Books
A Kecskeméti Lapok Évkönyve Books
Kecskeméti nagy képes naptár Books
Kecskemét város évkönyve Books
Kereskedelmünk és iparunk 1899-1940
Kincses Kalendárium 1900-1962
A Királyi Magyar Természettudományi Társulat évi jelentése 1851-1867
A Királyi Magyar Természettudományi Társulat Évkönyve 1927-1944
A Királyi Magyar Természettudományi Társulat évkönyvei 1841-1857
Könyvkötő és rokonszakmák évkönyve Books
Kormányjelentés és statisztikai évkönyv 1898-1941
Korunk Évkönyv Books
Kosárlabda Évkönyv Books
Közgazdasági és statisztikai évkönyv 1887-1894
Közhasznú honi vezér kalendárium 1843-1843
Lányok, asszonyok évkönyve 1966-1973
Ludas Matyi kalendáriuma - Évkönyve Books
Magyar almanak 1794-1796
A Magyar Atlétikai Szövetség Évkönyve és Kézikönyve Books
A Magyar Bibliophil Társaság évkönyve 1928-1931
A Magyar Élet képes könyve Books
A Magyar Hírek Kincses Kalendáriuma Books
A Magyar Hirlap naptára Books
  • 1
  • 2

KBART: Books, Journals