Search returned 197 of 3,842 titles. (Show all)

Az Athenaeum magyar közigazgatási kalendáriuma Books
Budapesti Telefonkönyvek Books
Címtárak, telefonkönyvek Books
Dunántúli református jegyzőkönyvek, névtárak Books
Egyházi névtárak Books
Első világháború - Veszteséglisták Books
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem almanachjai, évkönyvei, értesítői Books
Iskolai értesítők, Alsódabas - Polgári Fiú és Leányiskola 1935-1935
Iskolai értesítők, Apatin - Állami Polgári Fiú és Leányiskola 1942-1942
Iskolai értesítők, Apatin - Ipariskola 1888-1888
Iskolai értesítők, Apatin - Német Gimnázium 1941-1943
Iskolai értesítők, Arad - Állami főreál iskola 1891-1917
Iskolai értesítők, Arad - Magán Alreáltanoda 1871-1875
Iskolai értesítők, Arad - Templom utczai Leánytanoda 1885-1886
Iskolai értesítők, Aranyosmarót - Állami Főgimnázium 1913-1917
Iskolai értesítők, Aszód - Leánynevelő Intézet 1890-1890
Iskolai értesítők, Baja - Papp-Váry Elemérné Kereskedelmi Leányközépiskola 1927-1943
Iskolai értesítők, Balassagyarmat - Állami Balassi Bálint gimnázium 1900-1946
Iskolai értesítők, Bártfa - Állami gimnázium 1896-1914
Iskolai értesítők, Beregszász - Állami gimnázium 1890-1943
Iskolai értesítők, Bonyhád - Pauli Szent Vincze Katolikus Elemi Polgári Leányiskola 1911-1946
Iskolai értesítők, Cegléd - Állami Kossuth gimnázium 1899-1947
Iskolai értesítők, Cinkota - Állami Mátyás király polgári fiúiskola 1933-1946
Iskolai értesítők, Cinkota - Állami tanítónő képző 1919-1938
Iskolai értesítők, Csepel - Állami polgári fiú- és leányiskola 1925-1941
Iskolai értesítők, Csongrád - Állami Szent Imre gimnázium 1920-1948
Iskolai értesítők, Dés - Állami gimnázium 1897-1942
Iskolai értesítők, Dunaszerdahely - Állami Gimnázium 1938-1943
Iskolai értesítők, Fiume - Állami gimnázium 1882-1917
Iskolai értesítők, Gödöllő - Premontrei gimnázium 1924-1946
Iskolai értesítők, Gyöngyös - Katolikus Mezőgazdasági Iskola 1926-1938
Iskolai értesítők, Ipolyság - Állami Főgimnázium 1913-1943
Iskolai értesítők, Jászapáti - Katolikus Széchenyi gimnázium 1912-1942
Iskolai értesítők, Kalocsa - Iparostanonc iskola 1930-1938
Iskolai értesítők, Kaposvár - Egyesületi Leány Gimnázium 1924-1946
Iskolai értesítők, Karánsebes - Állami Főgimnázium 1907-1917
Iskolai értesítők, Kassa - Állami Hunfalvy gimnázium 1939-1943
Iskolai értesítők, Kassa - Állami leánygimnázium 1938-1943
Iskolai értesítők, Kassa - Állami szlovák gimnázium 1938-1943
Iskolai értesítők, Kassa - Katolikus leánygimnázium 1938-1943
Iskolai értesítők, Kecskemét - Állami Felső Mezőgazdasági Iskola 1936-1944
Iskolai értesítők, Kecskemét - Katolikus leánygimnázium 1922-1946
Iskolai értesítők, Kecskemét - Református leánygimnázium 1927-1939
Iskolai értesítők, Kecskemét - Református tanitóképző intezet 1918-1946
Iskolai értesítők, Keszthely - Gazdasági Tanintézet 1873-1904
Iskolai értesítők, Kisszeben - Katolikus gimnázium 1890-1914
Iskolai értesítők, Kolozsvár - Nőipariskola 1901-1909
Iskolai értesítők, Lippa - Állami polgari és középkereskedelmi iskola 1891-1904
Iskolai értesítők, Liptószentmiklós - Főgimnázium 1912-1917
Iskolai értesítők, Máramarossziget - Református gimnázium 1858-1942
Iskolai értesítők, Mátyásföld - Szilágyi Erzsébet Polgári Leányiskola 1933-1938
Iskolai értesítők, Mezőtúr - Állami Teleki Blanka leánygimnázium 1925-1943
Iskolai értesítők, Miskolc - Állami Hunfalvy gimnázium 1917-1948
Iskolai értesítők, Miskolc - Református leánygimnázium 1922-1946
Iskolai értesítők, Mohács - Városi gimnázium 1935-1947
Iskolai értesítők, Muraszombat - Állami gimnázium 1941-1943
Iskolai értesítők, Nagykőrös - Református polgári fiúiskola 1934-1943
Iskolai értesítők, Nagykőrös - Református tanítóképző 1864-1946
Iskolai értesítők, Nagysurány - Állami szlovák gimnázium 1938-1943
Iskolai értesítők, Nagyvárad - Katolikus Tanítóképző intézet 1907-1915
Iskolai értesítők, Nagyvárad - Nyolcosztályú gimnázium 1857-1943
Iskolai értesítők, Naszód - Román Nyelvű Katolikus Gimnázium 1879-1941
Iskolai értesítők, Nyirbátor - Minorita Főgimnázium 1911-1927
Iskolai értesítők, Nyíregyháza - Kalvineum Református Tanitóképző Intézet 1929-1943
Iskolai értesítők, Oraviczabánya - Községi főgimnázium 1913-1917
Iskolai értesítők, Pancsova - Állami reálgimnázium 1874-1917
Iskolai értesítők, Pécs - A "Miasszonyunk"-ról nevezett női rend pécsi elemi és polgári leányiskoláinak értesítője 1925-1941
Iskolai értesítők, Pécs - A Pécsi Püspöki Joglyceum Évkönyve 1898-1922
Iskolai értesítők, Pécs - A Pécsi Római Katolikus Szent Erzsébet Leánygimnázium Évkönyve 1921-1944
Iskolai értesítők, Pécs - Izraelita népiskola 1886-1900
Iskolai értesítők, Pécs - Jézus Társasága Pécsi Pius Gimnáziumának Évkönyve 1912-1947
Iskolai értesítők, Pécs - Miasszonyunkról nevezett pécsi nőzárda nevelő- és tanintézeteinek értesítője 1896-1944
Iskolai értesítők, Pécs - Református polgári leányiskola és -internátus 1932-1943
Iskolai értesítők, Pécs - Városi kereskedelmi középiskola 1897-1948
Iskolai értesítők, Pestszenterzsébet - Állami Kossuth Lajos gimnázium 1923-1946
Iskolai értesítők, Pestszenterzsébet - Magán leánygimnázium 1931-1946
Iskolai értesítők, Pestszenterzsébet - Polgári fiúiskola 1926-1941
Iskolai értesítők, Pestszenterzsébet - Polgári leányiskola 1925-1938
Iskolai értesítők, Pestszentlőrinc - Állami kereskedelmi középiskola 1934-1947
Iskolai értesítők, Pestszentlőrinc - Állami polgári leányiskola 1926-1946
Iskolai értesítők, Pestszentlőrinc - I. számú állami polgári fiúiskola 1926-1938
Iskolai értesítők, Pestújhely - Katolikus fiú felső kereskedelmi iskola 1926-1938
Iskolai értesítők, Pestújhely - Katolikus polgári fiúiskola 1923-1938
Iskolai értesítők, Pestújhely - Katolikus polgári leányiskola 1930-1938
Iskolai értesítők, Petrozsény - Állami gimnázium 1897-1917
Iskolai értesítők, Pilisvörösvár - Állami polgári fiú- és leányiskola 1927-1947
Iskolai értesítők, Podolin - Katolikus gimnázium 1877-1917
Iskolai értesítők, Pozsony - Állami főreáliskola 1870-1916
Iskolai értesítők, Pozsony - Felsőkereskedelmi iskola 1899-1913
Iskolai értesítők, Ráckeve - Állami polgári fiú- és leányiskola 1926-1946
Iskolai értesítők, Rákoskeresztúr - Állami polgári fiú- és leányiskola 1929-1938
Iskolai értesítők, Rákosliget - Községi polgári fiú- és leányiskola 1930-1941
Iskolai értesítők, Rákospalota - Állami polgári fiúiskola 1924-1946
Iskolai értesítők, Rákospalota - Állami polgári leányiskola 1920-1946
Iskolai értesítők, Rákospalota - Wágner Manó magángimnázium 1899-1943
Iskolai értesítők, Rimaszombat - Egyesült protestáns gimnázium 1860-1943
Iskolai értesítők, Rózsahegy - Katolikus főgimnázium 1872-1917
Iskolai értesítők, Rozsnyó - Katolikus főgimnázium 1871-1943
Iskolai értesítők, Salgótarján - Állami gimnázium 1939-1946
Iskolai értesítők, Sárbogárd - Községi reálgimnázium 1920-1927
  • 1
  • 2

KBART: Books, Journals