Search returned 44 of 3,798 titles. (Show all)

Acta Linguistica 1951-1996
Alkalmazott Nyelvtudomány 2001-2013
Általanos Nyelvészeti Tanulmányok 1963-1998
Beszédkutatás 1993-2013
Bibliotheca Pápayensis Books
CL et CL - Computational Linguistics and Computer Languages 1963-1982
COMPLEX - Papers in Computational Lexicography 1992-2005
Czuczor-Fogarasi: A magyar nyelv szótára
Élőnyelvi konferenciák előadásai 1995-2000
Fordítástudomány 1999-2016
Héber szótárak
Linguistica, Series A. Studia et Dissertationes 1988-2000
Linguistica, Series B. Documenta 1991-1993
Linguistica, Series C. Relationes 1990-2001
Magyar Csoportnyelvi Dolgozatok Books
Magyar Fonetikai Füzetek 1978-1992
Magyar Névtani Dolgozatok Books
Magyar Nyelv 1905-2019
Magyar Nyelvészet 1856-1861
Magyar Nyelvőr 1872-2018
A magyar nyelv teljes szótára Books
A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára
Magyar nyelvtörténeti szótár
A magyar nyelvtudomány kézikönyve Books
A magyar nyelvujítás szótára
Magyarországi német nyelvjárások Books
Magyarosan 1932-1949
A magyar rokonértelmű szók és szólások kézikönyve
Magyar Személynévi Adattárak Books
Magyartanítás 1992-2010
Medicina et Linguistica 1999-2003
Modern Filológiai Közlemények 1999-2004
Modern Nyelvoktatás 1972-2016
Az MTA Nyelvtudományi Intézet Közleményei 1950-1965
Műhelymunkák a nyelvészet és társtudományai köréből 1985-1988
Német nyelvészeti dolgozatok Books
Nyelvemléktár Books
Nyelvészet, nyelvkönyvek, szótárak Books
Nyelvtudomány 1906-1919
Nyelvtudományi Közlemények 1862-2017
Nyelvünk és Kultúránk 1972-2014
Történelem és kultúra 1990-1995
Tudományos zsebkönyvtár Books
Ugor füzetek - Finnugor füzetek 1883-1916

KBART: Books, Journals