Search returned 294 of 4,531 titles. (Show all)

Acta Musei Napocensis 1973-1993
Acțiunea 1935-1939
Actualitatea 1914-1928
Adevărul 1888-1950
Administraţia Română 1923-1940
Administraţia Românească Nouă 1939-1941
Adressbuch der k. freien Stadt Hermannstadt Books
Aeronautica 1926-1936
Afirmarea 1937-1940
Agrarul 1901-1905
Amfiteatru 1966-1989
Amicul Poporului Books
Amicul Tinerimii 1933-1939
Amicul Tinerimii 1904-1937
Amvonul 1891-1943
Anale de Istorie 1955-1989
Analele Universităţii Bucureşti Chimie Books
Analele Universităţii Bucureşti Fizică Books
Analele Universităţii Bucureşti Geologie-Geografie Books
Analele Universităţii Bucureşti Matematică 1962-1983
Analele Universităţii Bucureşti Seria Ştiinţelor Naturii 1956-1957
Analele Universităţii din Timișoara - Ştiinţe Filologice 1963-2005
Analele Univesităţii Bucureşti - Istorie 1964-1995
Anuarul Institutului de Istorie Naţională 1925-1938
Anuarul Institutului de Istorie și Arheologie Cluj 1959-1990
Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei 1958-1978
Anuarul Sportiv Books
Anuarul statistic al Republicii Socialiste România Books
Archiv des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde 1845-1930
Ardealul Medical 1941-1946
Ardealul Nou 1946-1952
Argeş 1966-1990
Argus 1922-1948
Arhitectura 1951-1990
Astra Dejeană 1997-2020
Ateneu 1964-2000
Automatica și Electronica 1957-1990
Biserica şi Şcoala 1882-1948
Bukarester Gemeindeblatt 1905-1946
Buletin de Informare Entomologică 1990-2020
Buletin de informare in bibliologie 1967-1970
Buletinul de Standardizare 1949-1953
Buletinul Facultăţii de Ştiinţe din Cernăuţi 1927-1937
Buletinul Institutului Politehnic Bucureşti - Construcţii de Maşini 1985-1986
Buletinul Institutului Politehnic Bucureşti - Electronică 1985-1987
Buletinul Institutului Politehnic București - Electrotehnică 1977-1989
Buletinul Institutului Politehnic București - Energetică 1986-1986
Buletinul Institutului Politehnic București - Mecanică 1977-1989
Buletinul Institutului Politehnic București - Metalurgie 1986-1989
Buletinul Institutului Politehnic București - Seria Chimie 1980-1989
Buletinul Institutului Politehnic București - Transporturi-Aeronave 1985-1987
Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi 1946-1970
Buletinul Institutului Politehnic din Iași - Index 1973-1995
Buletinul Institutului Politehnic din Iași - Secţia II - Chimie 1971-1998
Buletinul Institutului Politehnic din Iași - Secţia III - Electrotehnică. Electronică. Automatizări 1971-2001
Buletinul Institutului Politehnic din Iași - Secţia I - Matematică. Mecanică teoretică. Fizică 1971-1997
Buletinul Institutului Politehnic din Iași - Secţia IV - Mecanică tehnică 1971-1985
Buletinul Institutului Politehnic din Iași - Secţia V - Construcţii Imbunătăţiri Funciare. Arhitectură 1971-1990
Buletinul Institutului Politehnic din Iași - Secţia VIII - Ştiinţe social-economice 1973-1981
Buletinul Institutului Politehnic din Iași - Secţia VI - Îmbunătăţiri funciare 1971-1981
Buletinul Institutului Politehnic din Iași - Secţia VII - Textile. Pielărie 1971-1998
Buletinul Institutului Politehnic "Gheorghe Gheorghiu-Dej" București - Chimie Metalurgie 1977-1982
Buletinul Muncii 1924-1943
Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România 1968-1982
Buletinul Politehnicei din Bucureşti 1941-1976
Buletinul Societăţii Medicale de Educaţie Fizică 1932-1936
Buletinul Ştiinţific și Tehnic al Institului Politehnic Timișoara Books
Buletinul ştiinţific şi tehnic al Institutului Politehnic "Traian Vuia" Timişoara - Chimie 1970-1984
Buletinul ştiinţific şi tehnic al Institutului Politehnic "Traian Vuia" Timişoara - Construcţii 1970-1984
Buletinul ştiinţific şi tehnic al Institutului Politehnic "Traian Vuia" Timişoara - Electrotehnică 1970-1984
Buletinul ştiinţific şi tehnic al Institutului Politehnic "Traian Vuia" Timişoara - Matematică-Fizică 1970-1985
Buletinul ştiinţific şi tehnic al Institutului Politehnic "Traian Vuia" Timişoara - Mecanică 1970-1984
Buletinul Universităţii din Braşov 1966-1987
Buna Vestire 1937-1938
Büro + Informations Technik 1970-1973
Calendarul Cooperatorului Român Books
Calendarul Credinţa Books
Calendarul Dacia Traiană Books
Calendarul Familiei Books
Calendarul Gazeta Sibiului Books
Calendarul Lumina Satelor Books
Calendarul Nostru - Calendarul Românesc Books
Calendarul Ostaşului Român Books
Calendarul Săteanului Books
Calendarul Ziarului Sibiul Books
Călindarul Bunului Econom Books
Călindarul Poporului Books
Călindarul Poporului - Calendarul Poporului Român Books
Christlicher Hausfreund Kalender Books
Cinema 1963-1991
Codrul Cosminului - Buletinul „Institutului de Istorie şi Limbă“, Universitatea din Cernăuţi 1924-1935
Concordia 1861-1867
Construcția de Maşini 1963-1990
Convieţuirea 1997-2018
Convorbiri Literare 1868-1944
Cultură Fizică şi Sport - Educaţie Fizică şi Sport 1952-1990
Curentul 1929-1944
Cutezătorii 1968-1989
Cuvântul 1924-1938
Cuvântul Liber 1989-2019

KBART: Books, Journals