Search returned 129 of 3,732 titles. (Show all)

168 óra 1989-2019
Acta Classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis 1965-2013
Állam és Igazgatás - Magyar Közigazgatás 1949-2006
Aurora 1920-1921
Belpolitikai Szemle 1958-1959
Borsodi Szemle 1956-1990
Budapesti Könyvszemle 1989-2016
Budapesti Szemle 1840-1944
Család és Iskola - Gyermekünk 1950-1973
Dunántúl 1949-1956
Élet és irodalom 1923-1923
Értekezések a bölcsészeti tudományok köréből 1870-1910
Értekezések a Filozófia és a Társadalmi Tudományok Köréből 1911-1948
Értekezések a társadalmi tudományok köréből 1867-1915
Esély 1989-2019
Eszmélet 1989-2019
Ezredvég 1991-2021
Falu és Város - Tanácsok Lapja 1947-1962
Fejér Megyei Szemle 1964-1989
Forrás 1943-1944
Forum 1946-1950
Fórum Társadalomtudományi Szemle 1999-2019
Gondolat 1935-1937
Hitel 1988-2018
Hitel 1936-1944
Huszadik Század 1900-1949
Ifjúsági Szemle 1982-2011
Impulzus - Új Impulzus - Delta Impulzus 1985-1989
Info-Társadalomtudomány 1987-2002
Jelenkor 1939-1943
JelKép 1980-2011
A Jövő 1906-1906
A Jövő Társadalma 1925-1930
KÉK - Kultúra és Közösség 1974-2019
Keleti Szemle 1900-1932
Kelet Népe 1935-1942
Kisebbségi Szemle - Hungarian Journal of Minority Studies 2016-2021
Kisebbségkutatás 1991-2018
Kisebbségvédelem 1938-1944
Korunk Évkönyv Books
Közművelődés Fejér megyében 1979-1989
Külügyi Szemle 1973-2019
Látóhatár 1952-1971
Létünk 1972-1996
Limes 1988-2012
A Magyar Detektív 1927-1934
Magyar Élet 1942-1943
Magyar Kisebbség 1922-1942
Magyar közélet 1929-1937
Magyar Kultúra 1913-1944
Magyarország 1964-1998
Magyarország Médiakönyve Books
Magyar Szemle 1888-1906
Magyar Társadalomtudományi Szemle 1908-1918
Médiafüzetek Books
Médiahajó Books
Médiakutató 2000-2018
Medvetánc 1981-1989
Minerva-könyvtár Books
Modern Filológiai Közlemények 1999-2004
Módszertári füzetek Books
Mozgó Világ 1971-2020
Az MTA Gazdaság- és Jogtudományi Osztályának Közleményei 1966-1982
Mult és Jövő 1911-1953
Múlt és Jövő 1988-2014
Munka - Kassák Lajos folyóirata 1931-1937
A Munka Szemléje 1906-1908
Műút 2013-2020
A műveltség könyvtára Books
Múzeumi és könyvtári értesítő 1907-1918
Napkelet 1920-1922
Napló - Szabadelvű hetilap 1990-1997
Nemzetközi Szemle 1957-1988
Nógrádi Szemle 1970-1988
Nyelvünk és Kultúránk 1972-2014
Országépítés - Nemzetpolitikai Szolgálat 1941-1943
Országépítés - Világnézettudományi Szemle 1939-1939
Az Ország Útja 1937-1943
Párbeszéd a Vidékért 2009-2010
Pártélet 1956-1989
Párttörténeti Közlemények 1955-1988
Pedagógiai Szemle - Új Pedagógiai Szemle 1952-2017
Politika 1917-1919
Politikatudományi Szemle 1992-2020
Prognosztika 1969-1987
Rádió és Televizió Szemle 1969-1979
Regio - Kisebbség, Politika, Társadalom 1990-2010
Rendszerváltó archívum 2002-2019
A Sajtó , A Sajtó Könyvtára 1927-1947
Sociologie Românească 1936-1939
Sorozaton kívüli kötetek az MTA könyvtárából Books
Studia Slavica 1955-1995
Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle 1956-2019
Századvég 1985-2021
A Szemle 1913-1913
Szociális Munka 1989-2006
Szocializmus 1906-1948
Szociálpolitikai értesítő 1983-1995
Szociológia 1972-1990
Szociológiai Figyelő 1985-2002
  • 1
  • 2

KBART: Books, Journals