Document access requires subscription

Log in Sign up

Search returned 141 of 5,028 titles. (Show all)

168 óra 1989-2020
Acta Classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis 1965-2013
Állam és Igazgatás - Magyar Közigazgatás 1949-2006
Aurora 1920-1921
Bárka 1993-2015
Belpolitikai Szemle 1958-1959
Borsodi Szemle 1956-1990
Budapesti Szemle 1840-1944
BUKSZ - Budapesti Könyvszemle 1989-2016
Buletinul Institutului Politehnic din Iași - Secţia VIII - Ştiinţe social-economice 1973-1981
Család és Iskola - Gyermekünk 1950-1973
Dömölki János könyvgyűjteménye Books
Dunántúl 1949-1956
Egyenlítő 2003-2012
Értekezések a bölcsészeti tudományok köréből 1870-1910
Értekezések a Filozófia és a Társadalmi Tudományok Köréből 1911-1948
Értekezések a társadalmi tudományok köréből 1867-1909
Esély 1989-2019
Eszmélet 1989-2021
Existentia 1991-1999
Ezredvég 1991-2022
Falu és Város - Tanácsok Lapja 1947-1962
Fejér Megyei Szemle 1964-1989
Forrás 1943-1944
Forum 1946-1950
Fórum - Az MSZMP KB Politikai Főiskolájának lapja 1970-1989
Forum. Irodalmi, társadalomtudományi és kritikai folyóirat 1946-1950
Fórum Társadalomtudományi Szemle 1999-2021
Gondolat 1935-1937
Heller Farkas Füzetek 2003-2012
Hitel 1988-2020
Hitel 1936-1944
Huszadik Század 1900-1949
Ifjúsági Szemle 1982-2011
Impulzus - Új Impulzus - Delta Impulzus 1985-1989
Info-Társadalomtudomány 1987-2002
Jelenkor 1939-1943
JelKép 1980-2011
A Jövő 1906-1906
A Jövő Társadalma 1926-1930
KÉK - Kultúra és Közösség 1974-2022
Kelet 1878-1950
Keleti Szemle 1900-1928
Kelet Népe 1935-1942
Kisebbségi Szemle - Hungarian Journal of Minority Studies 2016-2022
Kisebbségkutatás 1992-2018
Kisebbségvédelem 1938-1944
Korunk Évkönyv Books
Közművelődés Fejér megyében 1979-1989
Külügyi Szemle 1973-2019

KBART: Books, Journals