Search returned 141 of 3,732 titles. (Show all)

1848-49-es szabadságharc, Kossuth és az emigráció Books
19-20. századi társadalomtörténet Books
Acta Antiqua 1951-1995
Acta Archaeologica 1951-1995
Acta Classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis 1965-2013
Acta Historica 1951-1989
Acta Orientalia 1950-2000
Aero História 1987-1993
Aetas 1985-2019
A' magyar magyar - politikai és társadalmi szemle 1869-1870
Antaeus - A Régészeti Intézet közleményei 1958-2010
Antik Tanulmányok 1954-2004
Antiquitas Hungarica 1947-1949
Archaeologiai Értesítő 1868-2009
Archaeologiai Közlemények 1859-1899
Béke és szocializmus 1958-1989
Borsodi történelmi évkönyv Books
Bulletin of the Csoma de Kőrös Symposium 1977-1988
Buza Péter könyvei Books
Catastrum 2014-2020
Codices Hungarici Books
Commentarii exegetici ad Scriptores Graecos et Romanos Books
Communicationes Archaeologicae Hungariae Books
A Csongrádmegyei Történelmi és Régészeti Társulat Évkönyve 1899-1899
Danubian historical studies 1987-1988
Deák Ferencz beszédei Books
Deák Ferencz emlékezete Books
Editiones criticae scriptorum Graecorum et Romanorum Books
Egyetemes történeti tanulmányok Books
Egyháztörténet 1943-1959
Életrajz Books
Előadások Kőrösi Csoma Sándor emlékezetére Books
Erdővidéki Történeti és Természettudományi Tár Books
Az Érem 1922-2018
Éremtani lapok 1990-2016
Értekezések a történeti tudományok köréből 1867-1947
Etudes Historiques Hongroises 1990 publiées á l’occasion du XVIIe Congrés International des Sciences Historiques par le Comité National des Historiens Hongrois 1-7. 1990-1990
A Föld felfedezői és meghódítói Books
Fons , Fons Könyvek 1994-2020
Háború-Krónika 1877-1878
A háborús felelősség - Diplomáciai és kortörténeti szemle 1928-1931
Hadi és más nevezetes történetek Books
Hadtörténelmi Közlemények 1888-2019
Hazánk 1858-1860
Hazánk. Történelmi Közlöny 1884-1889
Historia 1928-1932
História 1978-2012
Historia Ecclesiastica 2010-2020
Hóman-Szekfű: Magyar történet Books
Hon és Külföld 1841-1848
Honismeret 1972-2018
A Hunyadmegyei Történelmi és Régészeti Társulat Évkönyve 1880-1913
Iparrégészeti és archeometriai tájékoztató 1983-1998
Irodalomtörténeti emlékek Books
Karriérek Books
Katona: Historia Critica Regum Hungariae Books
Kazinczy Ferencz levelezése Books
A Kis Akadémia könyvtára Books
Kossuth Lajos iratai Books
Közérdekű Levelek 1922-1932
Levéltári Közlemények 1923-2016
Levéltári Szemle 1951-2020
Magyar emléklapok 1848-1850
Magyar-görög tanulmányok Books
Magyar igazgatástörténeti helységnévlexikon
Magyar Katonai Közlöny 1908-1930
Magyar Könyvszemle 1876-2018
Magyar középkor Books
A Magyar Munkásmozgalmi Múzeum Évkönyve Books
Magyar Munkásmozgalmi Múzeum Közleményei - Történeti Múzeumi Közlemények 1964-1988
Magyar művelődéstörténet (Domanovszky) Books
A magyar nemzet története Books
A magyar nemzet története (Szilágyi Sándor szerk.) Books
A Magyar Numizmatikai Társulat évkönyve 1970-1982
Magyarország újabbkori történetének forrásai Books
Magyar őstörténet Books
Magyar Tallózó - Magyar Hírmondó Books
Magyar Történelmi Tár 1855-1934
Magyar Történeti Életrajzok Books
Magyar Történeti Tanulmányok Books
A Magyar Történettudományi Intézet Évkönyve Books
Magyar Zsidó Lexikon
Magyar-Zsidó oklevéltár Books
Megyei monográfiák Books
Monumenta Hungariae Historica I. Diplomataria-Okmánytárak Books
Monumenta Hungariae Historica III. Comitalia-Országgyűlési Emlékek Books
Monumenta Hungariae Historica II. Scriptores-Írók Books
Monumenta Hungariae Historica IV. Acta Extera-Diplomáciai emlékek Books
Az MTA Filozófiai és Történettudományok Osztályának Közleményei 1950-1981
Az MTA Könyvtárának egyedi könyvei Books
Műemlékvédelmi Szemle 1991-2004
Mult és Jelen 1841-1848
Múltunk 1989-2019
A műveltség könyvtára Books
Nagy képes világtörténet Books
A nemzetközi munkásmozgalom történetéből. Évkönyv Books
Nemzetközi Szemle 1957-1988
Népek, országok történelme Books
Numizmatikai kiadványok Books
Numizmatikai Közlöny 1902-2016
  • 1
  • 2

KBART: Books, Journals