Document access requires subscription

Log in Sign up

Search returned 167 of 5,028 titles. (Show all)

1848-49-es szabadságharc, Kossuth és az emigráció Books
19-20. századi társadalomtörténet Books
Acta Antiqua 1951-1995
Acta Archaeologica 1951-1995
Acta Classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis 1965-2013
Acta Historica 1951-1989
Acta Musei Napocensis 1973-1993
Acta Orientalia 1950-2000
Aero História 1987-1991
Aetas 1985-2020
A' magyar magyar - politikai és társadalmi szemle 1870-1870
Anale de Istorie 1955-1989
Analele Universităţii din Timișoara - Ştiinţe Filologice 1963-2005
Analele Univesităţii Bucureşti - Istorie 1964-1995
Antaeus - A Régészeti Intézet közleményei 1958-2010
Antik Tanulmányok 1954-2004
Antiquitas Hungarica 1947-1949
Anuarul Institutului de Istorie Naţională 1925-1938
Anuarul Institutului de Istorie și Arheologie Cluj 1959-1990
Archaeologiai Értesítő 1869-2009
Archaeologiai Közlemények 1859-1899
Archiv des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde 1845-1930
Béke és szocializmus 1958-1989
Borsodi történelmi évkönyv Books
Bulletin of the Csoma de Kőrös Symposium 1977-1984
Buza Péter könyvei Books
Catastrum 2014-2022
Codices Hungarici Books
Codrul Cosminului - Buletinul „Institutului de Istorie şi Limbă“, Universitatea din Cernăuţi 1924-1935
Commentarii exegetici ad Scriptores Graecos et Romanos Books
Communicationes Archaeologicae Hungariae Books
A Csongrádmegyei Történelmi és Régészeti Társulat Évkönyve 1899-1899
Danubian historical studies 1987-1988
Deák Ferencz beszédei Books
Deák Ferencz emlékezete Books
Documente Privitoare la Istoria Ardealului, Moldovei şi Ţârii-Româneşti Books
Dömölki János könyvgyűjteménye Books
Editiones criticae scriptorum Graecorum et Romanorum Books
Egyetemes történeti tanulmányok Books
Egyháztörténet 1943-1959
Életrajz Books
Előadások Kőrösi Csoma Sándor emlékezetére Books
Erdővidéki Történeti és Természettudományi Tár Books
Az Érem 1922-2018
Éremtani lapok 1990-2016
Értekezések a történeti tudományok köréből 1867-1996
Etudes Historiques Hongroises 1990 publiées á l’occasion du XVIIe Congrés International des Sciences Historiques par le Comité National des Historiens Hongrois 1-7. 1990-1990
A Föld felfedezői és meghódítói Books
Fons , Fons Könyvek 1994-2021
Háború-Krónika 1877-1877

KBART: Books, Journals