Search returned 149 of 3,995 titles. (Show all)

1848-49-es szabadságharc, Kossuth és az emigráció Books
19-20. századi társadalomtörténet Books
Acta Antiqua 1951-1995
Acta Archaeologica 1951-1995
Acta Classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis 1965-2013
Acta Historica 1951-1989
Acta Orientalia 1950-2000
Aero História 1987-1993
Aetas 1985-2020
A' magyar magyar - politikai és társadalmi szemle 1869-1870
Antaeus - A Régészeti Intézet közleményei 1958-2010
Antik Tanulmányok 1954-2004
Antiquitas Hungarica 1947-1949
Archaeologiai Értesítő 1868-2009
Archaeologiai Közlemények 1859-1899
Archiv des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde 1843-1930
Béke és szocializmus 1958-1989
Borsodi történelmi évkönyv Books
Bulletin of the Csoma de Kőrös Symposium 1977-1988
Buza Péter könyvei Books
Catastrum 2014-2021
Codices Hungarici Books
Commentarii exegetici ad Scriptores Graecos et Romanos Books
Communicationes Archaeologicae Hungariae Books
A Csongrádmegyei Történelmi és Régészeti Társulat Évkönyve 1899-1899
Danubian historical studies 1987-1988
Deák Ferencz beszédei Books
Deák Ferencz emlékezete Books
Dömölki János könyvgyűjteménye Books
Editiones criticae scriptorum Graecorum et Romanorum Books
Egyetemes történeti tanulmányok Books
Egyháztörténet 1943-1959
Életrajz Books
Előadások Kőrösi Csoma Sándor emlékezetére Books
Erdővidéki Történeti és Természettudományi Tár Books
Az Érem 1922-2018
Éremtani lapok 1990-2016
Értekezések a történeti tudományok köréből 1867-1947
Etudes Historiques Hongroises 1990 publiées á l’occasion du XVIIe Congrés International des Sciences Historiques par le Comité National des Historiens Hongrois 1-7. 1990-1990
A Föld felfedezői és meghódítói Books
Fons , Fons Könyvek 1994-2020
Háború-Krónika 1877-1878
A háborús felelősség - Diplomáciai és kortörténeti szemle 1928-1931
Hadi és más nevezetes történetek Books
Hadtörténelmi Közlemények 1888-2020
Hazánk 1858-1860
Hazánk. Történelmi Közlöny 1884-1889
Historia 1928-1932
História 1978-2012
Historia Ecclesiastica 2010-2020

KBART: Books, Journals