Search returned 100 of 4,148 titles. (Show all)

Akadémiai Értesítő - Magyar Tudomány 1840-2013
Akadémiai műhely Books
Állattenyésztés és Takarmányozás 1959-1998
Budapesti Szemle 1840-1944
Buletinul Societăţii Medicale de Educaţie Fizică 1932-1936
Családi Lapok 1852-1860
Család könyve Books
Debreceni Szemle 1927-2018
Delejtű 1858-1858
Delta 1967-1987
Dunántúli Tudományos Intézet Közleményei 1969-1984
Élet és Tudomány 1946-2019
Élet és Tudomány Kalendáriuma Books
Az Eperjesi Egyetem kiadványai Books
Erdészeti Kisérletek 1900-1932
Értekezések, emlékezések Books
Forráskiadványok, kézikönyvek Books
Független Szemle 1933-1935
Galilei füzetek Books
Havi Szemle 1878-1881
Hungarian Agricultural Engineering 1989-2017
Impulzus - Új Impulzus - Delta Impulzus 1985-1989
Interpress Magazin 1975-1995
Kávéházi Tavasz/Nyár/Ősz/Tél 1994-1999
A Kecskeméti Katona József Kör évkönyve Books
Képes Folyóirat - A Vasárnapi Ujság füzetekben 1887-1910
Kincsestár Books
Kornai János életműve - Cikkek 1957-2017
Kornai János életműve - Könyvek Books
Korrespondenzblatt des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde - Siebenburgische Vierteljahrsschrift 1878-1939
Kultúra és tudomány könyvsorozat Books
A Kultúra Világa Books
Létünk 1972-1996
Literarische Berichte aus Ungarn 1877-1880
Magyar Forum 1942-1943
Magyar-görög tanulmányok Books
Magyarország 1957-1957
Magyarság és Európa 1993-1995
A Magyar Testnevelési Egyetem közleményei 1963-2013
Magyar tudományos értekező 1862-1862
A Magyar Tudós Társaság / A Magyar Tudományos Akadémia Évkönyvei 1831-1889
Mezőgazdasági Kutatások 1935-1944
Mindenes gyűjtemény 1789-1792
Miskolci Akadémiai Bizottság közleményei 1981-1998
Az MTA Agrártudományok Osztályának Közleményei 1952-1982
Az MTA Elhunyt Tagjai Fölött Tartott Emlékbeszédek 1882-1947
Az MTA elnökeinek, főtitkárainak munkái - Balogh Jenő Books
Az MTA elnökeinek, főtitkárainak munkái - Berzeviczy Albert Books
Az MTA elnökeinek, főtitkárainak munkái - Dessewffy Emil Books
Az MTA elnökeinek, főtitkárainak munkái - Eötvös József Books
Az MTA elnökeinek, főtitkárainak munkái - Fraknói Vilmos Books
Az MTA elnökeinek, főtitkárainak munkái - Heinrich Gusztáv Books
Az MTA elnökeinek, főtitkárainak munkái - Kornis Gyula Books
Az MTA elnökeinek, főtitkárainak munkái - Lónyay Menyhért Books
Az MTA elnökeinek, főtitkárainak munkái - Moór Gyula Books
Az MTA elnökeinek, főtitkárainak munkái - Szalay László Books
Az MTA elnökeinek, főtitkárainak munkái - Szily Kálmán Books
Az MTA elnökeinek, főtitkárainak munkái - Toldy Ferencz Books
Az MTA elnökeinek, főtitkárainak munkái - Trefort Ágoston Books
Az MTA elnökeinek, főtitkárainak munkái - Voinovich Géza Books
A MTA Könyvkiadó Vállalata Books
Az MTA Könyvtárának egyedi könyvei Books
MTA Tagajánlások 1882-1949
MTA Veszprémi Akadémiai Bizottsága monográfiái Books
MTA Veszprémi Akadémiai Bizottságának Értesítője Books
MTA Veszprémi Akadémiai Bizottságának felolvasó ülései Books
A Munka Szemléje 1906-1908
A műveltség könyvtára Books
Nulladik Típusú Találkozás 1991-1996
Olasz Szemle 1942-1943
A Pantheon Ismerettára Books
Sorozaton kívüli kötetek az MTA könyvtárából Books
Ştiința şi Tehnică 1954-1999
Studii şi Cercetări Lingvistice 1950-1989
Századunk 1864-1865
A Szent István Akadémia Értesitője 1916-1946
Tánctudományi Tanulmányok 1958-2003
Tanulmányok a TFKI kutatásaiból - Tanulmányok a testnevelés- és sporttudományok köréből Books
Természet és Technika, Természet és Társadalom 1949-1956
A természet világa Books
Testkultúra 1948-1949
Testneveléstudomány 1955-1975
TETT 1977-1991
Történeti Tanulmányok 1962-2018
Tudomány és Mezőgazdaság 1963-1987
Tudományos Gyűjtemény 1817-1841
Tudományos gyűjtemény (Danubia kiadása) Books
Tudományos zsebkönyvtár Books
Tudománytár 1834-1844
Új Horizont 1990-2005
Új Magyar Muzeum 1850-1860
Univerzum 1957-1987
Uránia 1900-1924
Várad 2002-2019
Vasárnapi könyv 1915-1941
Veszprémi Akadémiai Bizottság Konyvei Books
Világosság 1960-2009
Zászlónk 1902-1933
Zenetudományi Dolgozatok 1979-2016
Ziarul Ştiintelor şi al Călătoriilor 1897-1947

KBART: Books, Journals