ACTA ANTIQUA TOMUS 3 (A MTA KLASSZIKA-FILOLÓGIAI KÖZLEMÉNYEI, 1955)

1955 / 1-2. sz.

ACTA ANTIQUA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KLASSZIKA-FILOLÓGIAI KÖZLEMÉNYEI SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: BUDAPEST, V. , A L К О T M А X Y V T C|A 21 А­. Acta Antiqua orosz, francia, angol, német és latin nyelven közöl értekezéseket a klasszika-filológia köréből. Az Acta Antiqua változó terjedelmű füzetekben jelenik meg. Több füzet alkot egy kötetet. A közlésre szánt kéziratok géppel írva a következő címre küldendők : Acta Antiqua, Budapest 62, Postafiók 440. Ugyanerre a címre küldendő minden szerkesztőségi és kiadóhivatali levelezés. Az Acta Antiqua előfizetési ára kötetenként belföldre 80 forint, külföldre 110 forint. Megrendelhető a belföld számára az «Akadémiai Kiadó»-nál (Budapest, V., Alkot­mány­ utca 21. Bankszámla 04-878-111-46), a külföld számára pedig a «Kultúra»­ Könyv- és Hírlap Külkereskedelmi Vállalatnál (Budapest, VI., Sztálin út 21. Bank­számla 43-790-057-181) vagy külföldi képviseleteinél és bizományosainál. «Acta Antiqua» публикует трактаты из области классической филологии на русском, французском, английском, немецком и латинском языках. «Acta Antiqua» выходит отдельными выпусками разного объема. Несколько выпусков составляют один том. Предназначенные для публикации рукописи (в напечатанном на машинке виде) следует направлять по адресу : Acta Antiqua, Budapest 62, Postafiók 440. По этому же адресу направлять всякую корреспонденцию редакции и адми­нистрации. Подписная цена «Acta Antiqua» — 110 форинтов за том. Заказы принимает предприятие но внешней торговле книг и газет «Kultúra» (Budapest, VI., Sztálin út 21. Текущий счет No 43-790-057-181) или его заграничные представительства и уполномо­ченные.

Next